Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ

07/04/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9.
Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Phú Nhơn B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
2. Khoản nợ đấu giá và giá khởi điểm:
-    Toàn bộ khoản nợ của Ông Đinh Hồng Hải tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6302-LAV-201100567/HĐTD ngày 29/09/2011 ký giữa Agribank Chi nhánh Mỹ Thành và Ông Đinh Hồng Hải.
-    Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ căn cứ theo Văn bản 295/NHNo.CN9-CNMT ngày 06/04/2021 của Agribank Chi nhánh 9 về việc Thông báo giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Ông Đinh Hồng Hải: 15.723.959.444 đồng (Mười lăm tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, chín trăm năm mươi chín ngàn, bốn trăm bốn mươi bốn đồng).
3. Hình thức phương thức đấu giá khoản nợ:
-    Hình thức và phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.
4. Phương thức và thời hạn thanh toán tiền mua nợ:
-    Phương thức thanh toán: thanh toán bằng chuyển khoản.
-    Thời hạn thanh toán: sau khi đấu giá thành công.
5.  Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với khoản nợ, bên có khoản nợ đấu giá sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a. Về cơ sở vật chất: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản có địa chỉ rõ ràng, có phòng đấu giá phù hợp).
b. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
c. Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật đấu giá số 01/2016/QH14, có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá; 
d. Thù lao dịch vụ đấu giá và các chi phí trong quá trình tổ chức đấu giá phù hợp quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 và Thông tư sữa đổi bổ sung số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/05/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;
e. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;
f. Mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Mỹ Thành/Agribank Chi nhánh 9 trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá;
g. Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận khoản nợ đấu giá cho người trúng đấu giá.
6. Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.
7.  Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-    Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)
    Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
    Kết thúc: 05 (năm) ngày kể từ ngày Agribank/Agribank AMC LTD đăng công khai thông tin lựa chọn doanh nghiệp đấu giá trên website của Agribank/ Agribank AMC LTD hoặc trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.
Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Đầu mối liên hệ: Ông Lê Hồ Thắng (Điện thoại : 0978488480) 
Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi