Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ

09/06/2021

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9 (Agribank Chi nhánh 9).
 - Địa chỉ: số 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Phú Nhơn B, quận 9, Tp. HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
2. Khoản nợ cần đấu giá: 
Khoản nợ cần đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201000896/HĐTD ký ngày 12/05/2010 và phụ lục hợp đồng ký ngày 28/11/2013.  
3. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 24/3/2021 là: 104.265.199.744đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bốn tỷ, hai trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm chín mươi chín nghìn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), trong đó:
+ Dư nợ gốc             :  43.238.708.075 đồng
+ Nợ lãi             :  61.026.491.669 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 24/3/2021 cho đến khi Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.
4. Thông tin về tài sản bảo đảm:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ: T01206/7a do UBND TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 02/01/2007;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai số 00607117/HĐTC ký ngày 01/02/2008 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 00607117/HĐTC ký ngày 01/02/2008 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng; 
- Phụ lục Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-200802324/PLHĐ ký ngày 12/5/2010 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201000896/HĐTD ký ngày 12/05/2010 và phụ lục hợp đồng ký ngày 28/11/2013 giữa Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng với Agribank Chi nhánh 9.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai số 00607117/HĐTC ký ngày 01/02/2008 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng, được phòng công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh công chứng ngày 01/02/2008; số công chứng: 4845;
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất số 00607117/HĐTC ký ngày 01/02/2008 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng, được phòng công chứng số 3 Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 01/02/2008; số công chứng: 4845; 
- Phụ lục Hợp đồng thế chấp số 6300-LCP-200802324/PLHĐ ký ngày 12/5/2010 giữa Agribank Chi nhánh 9 và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng;
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp được Trung tâm Thông tin Tài nguyên-Môi trường và Đăng ký nhà đất Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh chứng nhận;
- Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 57/2014/QĐST-KDTM ngày 11/4/2014 của TAND Quận Tân Bình;
- Quyết định thi hành án số 531/QĐ-CCTHA ngày 10/11/2014 của Chi cục Thi hành án Dân sự Q.Tân Bình;
- Biên bản về việc thỏa thuận thi hành án ngày 02/02/2018 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Tân Bình;
- Quyết định kháng nghị tái thẩm số 11/QĐKNTT-VKS-KDTM ngày 13/8/2020  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp.HCM;
- Thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án số 3914/TB-CCTHADS ngày 20/8/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự Q.Tân Bình;
- Quyết định tái thẩm số 01A/2021/KDTM-TT ngày 13/01/2021 của TAND cấp cao tại Tp.HCM;
- Quyết định đình chỉ thi hành án số 31/QĐ-CCTHADS ngày 12/3/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Tân Bình;
- Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án số 168/QĐ-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Tân Bình;
- Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án số 169/QĐ-CCTHADS ngày 18/3/2021 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Tân Bình;
- Hợp đồng dịch vụ xử lý nợ số 264/2020/HĐDV/AMC-CN9 ký ngày 22/02/2021, ký giữa Agribank AMC LTD và Agribank Chi nhánh 9;
- Văn bản số 529/NHNoCN9-TD ngày 07/06/2021 của Agribank Chi nhánh 9 “V/v Thông báo giá khởi điểm đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng”;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201000896/HĐTD ký ngày 12/05/2010 và phụ lục hợp đồng ký ngày 28/11/2013 giữa Công ty Cổ phần Tân Hoàng Thắng với Agribank Chi nhánh 9.  
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 220/CT-ĐV ngày 18/3/2021 của Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Đất Việt và chứng thư thẩm định giá số 0317/2021/BC-VATC ngày 24/3/2021 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài sản Toàn Cầu (VATC).
 - Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.
6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá nêu trên, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện việc đấu giá khoản nợ, các nội dung khác liên quan đến đấu giá khoản nợ; Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát sinh đối với khoản nợ kể từ thời điểm khoản nợ được đấu giá thành công.
7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 43.240.000.000đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, hai trăm bốn mươi triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Ngày 17/6/2021 và 18/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 9 – Đ/c: 284 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, các tài sản bảo đảm, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/6/2021 đến hết ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ:Số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
10. Tiền đặt trước: 4.324.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm hai mươi bốn triệu đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 23/6/2021 (trong giờ hành chính)
 - Hình thức nộp: chuyển vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An, theo số tài khoản: 6300.2010.35110 mở tại Agribank Chi nhánh 9.
11. Bước giá: 50.000.000 đồng.
12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
 - Điều kiện,cách thức đăng ký tham gia đấu giá: là các tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14và phù hợp theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2017 và các quy định khác về bán khoản nợ đều được đăng ký tham gia đấu giá.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao gần nhất).
 - Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
 - Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
 - Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
 - Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
 - Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
 - CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
 - Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
 - Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
 - Thời gian tổ chức đấu giá: vào 10 giờ 00 phút, ngày 24/6/2021.
 - Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
 - Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 - Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá;
 - Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
 - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
 a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, người mua trúng đấu giá khoản nợ phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đã đấu giá thành với bên có khoản nợ đấu giá.
 b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
 - Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, người mua được khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền tối thiểu (đã bao gồm số tiền đặt trước) là 30% số tiền mua khoản nợ đấu giá và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua được khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện theo cam kết.
 - Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán khoản nợ, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán đủ 100% số tiền để mua khoản nợ đấu giá theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký, vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9. Quá thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ mà người mua khoản nợ đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua khoản nợ theo hợp đồng mua bán khoản nợ đã ký thì sẽ mất toàn bộ số tiền đã trả để mua khoản nợ và số tiền này sẽ thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
 c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
 - Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 9.
 - Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh 9.
15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ các khoản nợ.
16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An- Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: 028 – 38204858 và 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi