Agribank AMC thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá TSĐB

21/05/2020

1.    Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận hồ sơ gốc số vào sổ cấp giấy 91/2003 do UBND Quận 9, TP.HCM cấp ngày 24/01/2003, cập nhật thay đổi ngày 26/12/2018.
    - Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: một phần thửa 180, Tờ bản đồ số 06 BĐC xã Phú Hữu; Địa chỉ thửa đất: số 125 Ấp Tân Điền B, phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM; Diện tích: 611,9m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.
 - Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4. Diện tích xây dựng: 182,5m2
        + Kết cấu chủ yếu: Tường xây, mái tôn; Số tầng: 1; Năm xây dựng: 2003.
2.    Mục đích thẩm định giá: sử dụng kết quả thẩm định giá để xác định giá khởi điểm đưa tài sản bảo đảm ra đấu giá công khai.
3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a.    Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính năm 2019.
b.    Doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện thẩm định giá của tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c.    Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.    Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín,....
e.    Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu,...)
f.    Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.
4. Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Bản mô tả năng lực kinh nghiệm
-    Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).
5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ.
-    Thời hạn:
    + Bắt đầu: kể từ ngày phát hành thông báo.
    + Kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tin trên Website của AMC/Agribank.
-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, địa chỉ số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Điện thoại : 028 – 39153332 (DĐ: 0938944525)    Fax: 028 – 39153323.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi