Agribank AMC đăng thông tin bán đấu giá khoản nợ số 905

23/06/2022

1.Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201701719 ngày 23/08/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Trần Quốc Tuấn, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

2.Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của Ông Trần Quốc Tuấn tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 01/05/2022 là 11.457.499.775 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng), trong đó:

+Dư nợ gốc                 :  8.682.177.246 đồng

+Nợ lãi                :  2.775.322.529 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi Ông Trần Quốc Tuấn thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.

3.Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: 

3.1. Tài sản bảo đảm 1 : Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ Phường Long Trường, quận 9, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT536111, số vào sổ: CH03274 do UBND quận 9 cấp ngày 17/04/20214, đăng ký thay đổi chủ sở hữu ngày 16/08/2017

-Thửa đất số 752, Tờ bản đồ số 33                 ;

-Địa ch : Phường Long Trường, quận 9, Tp.HCM

-Diện tích: 1483,9m2;

-Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

-Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm;

-Thời hạn sử dụng: Đến hết ngày 17/05/2022;

-Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

3.2. Tài sản bảo đảm 2 : Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ Số 1 đường 54, P. Bình Trưng Đông, quận 2 theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT546292, số vào sổ do UBND quận 2 cấp ngày 14/10/2014, đăng  ký thay đổi chủ sở hữu ngày 12/04/2016

a.Thửa đất:

-Thửa đất số 670  , Tờ bản đồ số 3 ;

-Địa chỉ : Số 1 đường 54, P. Bình Trưng Đông, quận 2.

-Diện tích : 5498 m2;

-Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;

-Mục đích sử dụng  : Đất ở tại đô thị;

-Thời hạn sử dụng   : Lâu dài;

-Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b.Nhà ở:

-Loại nhà ở: Căn hộ chung cư;

-Địa chỉ : Căn hộ 8.02 Lô B chung cư Thủ Thiêm Star ( cụm Mb), phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.HCM

-Diện tích : 63,4 m2;

3.3. Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB474422, số vào sổ CH00135 do UBND quận 9 ( nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 14/06/2010 cho ông Nguyễn Đình Thi;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-201701345  được ký kết ngày 24/08/2017, số công chứng 14853, quyển số 3/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng quận 9, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 24/08/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9 ( nay là Tp. Thủ Đức);

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-201701346 được ký kết ngày 24/08/2017, số công chứng 14855, quyển số 3/CC-SCC/HĐGD tại Phòng Công chứng quận 9, TP.HCM và đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 24/08/2017 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9 ( nay là Tp. Thủ Đức);

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá

Toàn bộ khoản nợ của ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tại Agribank Chi nhánh 9 theo Hợp đồng tín dụng số 6300-LAV-201701719 ngày 23/08/2017 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Trần Quốc Tuấn, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy.

5.Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

6.Giá khởi điểm: 11.457.499.775 đồng

(Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng)

(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước:

Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 1700.2011.95376 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

8.Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

9.Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Từ ngày 04/07/2022 đến hết ngày 07/07/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (hoặc) Agribank Chi nhánh 9 - địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

10.Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Liên tục kể ngày 24/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022  (trong giờ hành chính), Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

11.Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 12/07/2022, ngày 13/07/2022 và ngày 14/07/2022  (trong giờ hành chính).

12.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/07/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

13.Thông tin chi tiết liên hệ:

-  Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM . SĐT : 0934120657 ( Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

-  Agribank Chi nhánh 9 - Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. (điện thoại: 0888.164369 – 0888.154369).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi