Agribank AMC đăng thông tin bán đấu giá khoản nợ số 906

23/06/2022

1.Khoản nợ bán đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-201502064 ngày 14/09/2015; Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-20162570 ngày 14/11/2016 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601132 ngày 02/08/2016  ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi.

2.Thông tin về khoản nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 01/05/2022 là 6.648.038.511 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm mười một đồng), trong đó:

+Dư nợ gốc             :  4.142.000.000 đồng

+Nợ lãi                     :  2.506.038.511 đồng

Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh cho đến khi ông Nguyễn Đình Thi thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.

3. Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ: 

3.1. Tài sản bảo đảm:

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ Số 20 đường 270A, Phước Long A, quận 9, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB474422, số vào sổ CH00135 do UBND quận 9 ( nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 14/06/2010 cho ông Nguyễn Đình Thi.

a. Thửa đất:

- Thửa đất số 509, tờ bản đồ số 39                 ;

- Địa chỉ : Số 20 đường 270A, Phước Long A, quận 9, Tp.HCM.

- Diện tích : 186,8m2 (Bằng chữ : Một trăm tám mươi sáu phẩy tám mét vuông);

- Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng  : Đất ở tại đô thị;

- Thời hạn sử dụng   : Lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b. Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ;

- Diện tích xây dựng: 108 m2;

- Diện tích sàn :  343,2 m2;

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng;

- Cấp (hạng): Cấp 3.

3.2. Tình trạng pháp lý:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB474422, số vào sổ CH00135 do UBND quận 9 ( nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 14/06/2010 cho ông Nguyễn Đình Thi;

- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-201601132 ký 02/08/2016 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi đã được Văn phòng công chứng Phong Phú, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 02/08/2016; Số công chứng 11840. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 02/08/2016, tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9;

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác

4. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-201502064 ngày 14/09/2015; Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-20162570 ngày 14/11/2016 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601132 ngày 02/08/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi

5. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:

Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.

6. Giá khởi điểm: 6.648.038.511 đồng

(Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm bốn mươi tám triệu, không trăm ba mươi tám ngàn, năm trăm mười một đồng)

(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

7. Tiền đặt trước:

Tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 1700.2011.95376 của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

8. Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

9. Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá:

Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 07/7/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (hoặc) Agribank Chi nhánh 9 - địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

10. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Liên tục kể từ liên tục từ 08 giờ 00 phút ngày 24/6/2022 đến hết ngày 12/7/2022 (trong giờ hành chính), Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

11. Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 12/7/2022,  ngày 13/7/2022 và ngày 14/7/2022 (trong giờ hành chính).

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Vào 09 giờ 30 phút, ngày 15/7/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

13. Thông tin chi tiết liên hệ:

- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam – Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM . SĐT : 0934120657 ( Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.

- Agribank Chi nhánh 9 - Địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. (điện thoại: 0888.164369 – 0888.154369).

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi