Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá khoản nợ số 553

30/03/2023

1. Khoản nợ cần thẩm định giá: 
Toàn bộ khoản vay của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Hợp Thành tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-202000192 ngày 06/8/2020  ký giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiết kế Hợp Thành.

2. Tài sản bảo đảm khoản vay:
Hợp đồng tín dụng số 1608-LAV-202000192 ngày 06/8/2020 được bảo đảm bằng tài sản theo Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 tại Văn phòng công chứng số Mai Việt Cường, số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10,Tp.HCM, số công chứng 0140052, quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD và đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 07/08/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Tp.HCM

3. Mục đích thẩm định giá: 
Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa khoản nợ nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn
phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b.    Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c.    Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d.    Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
e.    Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá).
f.    Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

5. Hồ sơ gồm có:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp thẩm định giá.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá (đã bao gồm chi phí đi thẩm định).

6. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
- Thời gian: 05 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/ Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước
- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD, 
- Địa điểm: Agribank AMC LTD, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Đức Trung  ( Điện thoại : 0366579272) 
   (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi