Agribank AMC LTD thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm số 930

28/06/2022

1. Tài sản bảo đảm cần thẩm định giá: 
Quyền sử dụng đất tại các thửa đất số 1158 và 1159,  tờ bản đồ số 38 tại Phường Long Trường, Quận 9 (Nay là TP.Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh của Ông Nguyễn Phương Nam theo Giấy chứng nhận Quyền sủa dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 816930, số vào sổ cấp GCN: CS13437  do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 26/09/2019. 

2. Nguồn gốc của tài sản:
Là tài sản của Ông Nguyễn Phương Nam thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hoa Trà tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCL-202000168 được ký kết ngày 09/09/2020 giữa Agribank Chi Nhánh Trường Sơn và Ông Nguyễn Phương Nam được công chứng tại Văn phòng công chứng Mai Việt Cường, số công chứng 016349; quyển số: 09 TP/CC-SCC/HĐGD; Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 10/09/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.

3. Mục đích thẩm định giá: Làm cơ sở tham khảo để xác định giá khởi điểm đưa tài sản nêu trên ra đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

4. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định đấu giá:
a. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính.
b. Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.
c. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của pháp luật về thẩm định giá.
d. Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
e. Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá tài sản bảo đảm).
f.  Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư theo quy định, chịu trách nhiệm về giá trị thẩm định.

4. Hồ sơ gồm có:
-  Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm của doanh nghiệp thẩm định giá.
-  Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá: Phí dịch vụ thẩm định giá sau thuế đã bao gồm chi phí khảo sát thực tế tài sản (tỷ lệ % phí x giá trị TSBĐ trên chứng thư).

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-  Thời gian: 
+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản.
+ Thời gian kết thúc: 05 ngày kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/ Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.
- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD, 
-  Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-  Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại : 0979.689.164) 

 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các doanh nghiệp thẩm định giá không được lựa chọn) 
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi