Agribank AMC LTD thông báo đấu giá khoản nợ số 3579

06/12/2023

 1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: 2A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
  - Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
  - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
-Thời gian: 16 giờ 30 ngày 15/12/2023;
-Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

5. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Bước giá: 50.000.000 đồng

7. Tài sản đấu giá: Bán đồng thời 02 khoản nợ:
7.1 Khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin về khoản nợ: 
a. Giá trị ghi sổ khoản nợ  tạm tính đến ngày 31/3/2023 của Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200801187 ký ngày 02/05/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung.
 Dư nợ gốc: 14.810.500.000 đồng. 
 Nợ lãi vàng: 977.764 chỉ vàng SJC
 Nợ lãi VNĐ: 7.760.063.318 đồng
b. Giá trị ghi sổ khoản nợ  tạm tính đến ngày 31/3/2023 của Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200800094 ký ngày 09/01/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung.
 Dư nợ gốc: 16.950.785.000 đồng.
 Nợ lãi vàng: 1.117,436 chỉ vàng SJC 
 Nợ lãi VNĐ: 8.881.109.539 đồng
- Tổng cộng: 62.325.059.087 đồng. Trong đó:
 Dư nợ gốc: 31.761.285.000 đồng.
 Nợ lãi vàng quy đổ: 13.922.601.231 đồng
 Nợ lãi VNĐ: 16.641.172.856 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi ông Trần Anh Tuấn thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Biện pháp bảo đảm khoản nợ ông Trần Anh Tuấn: 
-Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200801187 ký ngày 02/05/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung là:
Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 158/9 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800815 ngày 04/8/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và ông Trần Anh Tuấn được chứng nhận tại Phòng Công chứng số 1 ngày 04-05/8/2008; số công chứng 026687; quyển số: 08TP/CC-SCC/HĐGD
-Tài sản bảo đảm cho Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200800094 ký ngày 09/01/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung là:
Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 158/15 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800816 ngày 04/8/2008 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và ông Trần Anh Tuấn được chứng nhận tại Phòng Công chứng số 1 ngày 04-05/8/2008; số công chứng 026688; quyển số: 08TP/CC-SCC/HĐGD
-Tài sản bảo đảm bổ sung là:
Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 84 ấp Tân Điền A, phường Phú Hữu, quận 9, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 2706/2004 ngày 24/6/2004 do UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh cấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1700-LCP-201500828 ngày 13/11/2015 ký giữa Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và ông Trần Anh Tuấn được chứng nhận tại Phòng Công chứng số Sài Gòn ngày 13/11/2015; số công chứng 025247; quyển số: 11TP/CC-SCC/HĐGD 
Ghi chú: Ngày 13/11/2015, ông Trần Anh Tuấn chấp thuận bổ sung tài sản thế chấp là Căn nhà số 84 Ấp Tân Điền A, Phường Phú Hữu, Quận 9 để đảm bảo cho các khoản vay tại Agribank TP.HCM. Hợp đồng thế chấp đã công chứng. Tuy nhiên, khi Chi nhánh nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Văn phòng đăng ký đất đai quận 9 đã tạm giữ bản chính GCNQSHNO-QSHĐO (Phiếu chuyển số 5450/PC-VPĐK-CNQ9 ngày 26/11/2015) do một phần đất trong GCN đã có quyết định thu hồi giao cho Sở văn hóa thông tin lập dự án (QĐ 215/QD0-UBND ngày 26/2/2007). Ông Trần Anh Tuấn cam kết sẽ phối hợp UBND quận 9 đo vẽ cấp lại GCNQSHNO-QSHĐO, thực hiện công chứng & ĐKGDBĐ theo quy định. Tuy nhiên đến nay, ông Trần Anh Tuấn và Sở văn Hóa thông tin vẫn chưa  xong thủ tục đo vẽ xác nhận ranh và thỏa thuận bồi thường. Tài sản chưa đủ pháp lý để xử lý thu hồi nợ.
Hồ sơ pháp lý:
-Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200800094 ngày 09/01/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ký giữa Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và ông Trần Anh Tuấn;
-Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200801187 ký ngày 02/05/2008 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung ký giữa Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và ông Trần Anh Tuấn.
-Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800816 ngày 04/08/2008 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Phòng Công chứng số 1 TP.HCM công chứng ngày 04 & 05/8/2008, số công chứng: 026688, quyển số 08TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 11/8/2008. 
-Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 797602674606947, hồ sơ gốc số 2991/2008/UB-GCN do UBND Quận 1 cấp ngày 05/05/2008.
-Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700-LCP-200800815 ngày 04/08/2008 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Phòng Công chứng số 1 TP.HCM công chứng ngày 04 & 05/8/2008, số công chứng: 026687, quyển số 08TP/CC-SCC/HĐGD; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp có chứng nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1, TP. Hồ Chí Minh ngày 08/8/2008.
-Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 797602674604891, hồ sơ gốc số 0680/2008/UB-GCN do UBND Quận 1 cấp ngày 13/02/2008.
-Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 1700-LCL-201500828 ngày 13/11/2015 giữa ông Trần Anh Tuấn và bà Vũ Thị Toan với Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, được Văn phòng Công chứng Sài Gòn công chứng ngày 13/11/2015, số công chứng: 025247, quyển số 11TP/CC-SCC/HĐGD; 
-Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở số 2706/2004 ngày 24/06/2004 do UBND Quận 9 cấp (đã bị Văn phòng đăng ký đất đai Quận 9 tạm giữ);
-Đơn khởi kiện số 1507/NHNoHCM-PC ngày 23/11/2016
-Thông báo nộp tạm ứng án phí số 1491 ngày 15/12/2016
-Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 62/2017/QĐST-DS ngày 30/08/2017.
-Biên bản làm việc ngày 30/8/2019 giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM, ông Trần Anh Tuấn và Phòng ĐKĐĐ quận 9, Phòng TNMT quận 9, Ban quản lý dự án Sở VHTT về việc xác nhận ranh dự án và cấp lại GCNQSDĐ cho ông Trần Anh Tuấn.
-Đơn yêu cầu giải quyết vụ án số 404/NHNoHCM-TXLN ngày 09/06/2020 gởi Tòa Án Nhân Dân Quận 9 và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 9.
-Biên bản làm việc giữa Agribank Chi nhánh TP.HCM và Tòa án quận 9 ngày 30/6/2020.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác
7.2 Khoản nợ của bà Vũ Thị Toan tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin về khoản nợ: 
Giá trị ghi sổ khoản nợ  tạm tính đến ngày 31/3/2023 của Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200800537 ký ngày 05/02/2008 và các Phụ lục Hợp đồng.
 Dư nợ gốc: 9.495.877.000 đồng. 
 Nợ lãi vàng quy đổi VNĐ: 9.221.153.535 đồng.
 Nợ lãi VNĐ: 7.666.266.633 đồng.
• Tổng cộng: 26.383.297.168 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/3/2023 cho đến khi bà Vũ Thị Toan thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ bà Vũ Thị Toan: Khoản nợ bà Vũ Thị Toan không còn tài sản bảo đảm.
Hồ sơ pháp lý:
-Hợp đồng tín dụng số 1700 LAV 200800537 ký ngày 05/02/2008 giữa Agribank Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh và bà Vũ Thị Toan và các Phụ lục Hợp đồng.
-Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 310/2017/QĐST-DS ngày 28/9/2017 của Tòa án nhân dân quận 9 Tp. Hồ Chí Minh;
-Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 3137/QĐ-CCTHADS ngày 26/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức.
Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
Hiện trạng các khoản nợ đấu giá:
-Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. 
-Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: các tranh chấp giữa bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm, các bên liên quan đến tài sản bảo đảm khoản nợ với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật); các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của bên vay vốn, chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm..v.v. 
-Những rủi ro tiềm ẩn này, Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá khoản nợ không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin, hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để người tham gia đấu giá, mua đấu giá khoản nợ xem xét, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành khoản nợ; Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.
-Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế.
-Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

8. Nơi có tài sản đấu giá: số 2A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Giá khởi điểm toàn bộ khoản nợ:
Giá khởi điểm của 02 khoản nợ là: 48.190.885.502 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, một trăm chín mươi triệu, tám trăm tám mươi lăm ngàn, năm trăm lẻ hai đồng) trong đó:
-Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ ông Trần Anh Tuấn là: 33.858.138.210 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, một trăm ba mươi tám ngàn, hai trăm mười đồng)
-Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ bà Vũ Thị Toan là: 14.332.747.292 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi bảy ngàn, hai trăm chín mươi hai đồng).
Ghi chú:
-Giá khởi điểm của khoản nợ đấu giá là giá bán theo hiện trạng thực tế hồ sơ pháp lý của khoản nợ và tài sản bảo đảm của khoản nợ hiện nay.
-Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, thuế, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có). Trong trường hợp phát sinh các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bên thứ ba khi chuyển giao khoản nợ thì người trúng đấu giá chịu.

10. Tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước mà người tham gia đấu giá phải nộp là 9.638.177.000 đồng, tương đương 20% so với giá khởi điểm, được nộp vào tài khoản của Trung tâm số 1700201194922 mở tại Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

11. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 12/12/2023 đến 17 giờ ngày 14/12/2023 (Giờ hành chính).

12. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  500.000 đồng/bộ hồ sơ;

13. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ, đăng ký tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời gian: từ ngày 06/12/2023 đến ngày 13/12/2023 (Giờ hành chính);
- Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh - số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có đủ điều kiện mua tài sản theo đúng các quy định của pháp luật. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.
c. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:
-Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
-Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
-Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
-Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;
- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.
c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá
Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản gồm có:
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm) (bản chính);
- Đối với cá nhân: Bản sao CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu;
- Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu; CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện tham gia đấu giá tài sản đấu trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham tham gia đấu giá tài sản;
- Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp đăng ký thay.

14. Một số nội dung liên quan đến tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quy định và đề nghị tổ chức đấu giá tài sản công khai tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá tài sản để khách hàng thực hiện:
14.1. Nghĩa vụ của người mua được khoản nợ đấu giá: 
- Ký biên bản đấu giá, ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá, thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua khoản nợ đấu giá theo quy định; nộp lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục kê khai, nộp các loại thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của khoản nợ, đã biết và hiểu rõ về bên vay vốn và các bên liên quan đến khoản nợ, đã xem xét đầy đủ hồ sơ của khoản nợ đấu giá và đồng ý mua khoản nợ theo nguyên trạng “có sao mua vậy”; nhận khoản nợ trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;
- Phải biết đây là khoản nợ của Bên vay vốn tại ngân hàng, kết quả đấu giá thành khoản nợ, hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận và không phải bồi thường thiệt hại;
- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hoặc có văn bản kháng nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc nhận bàn giao khoản nợ từ bên bán có thể sau khi giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hoặc dừng lại theo quy định pháp luật. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;
- Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức đấu giá và Agribank AMC LTD, Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm về các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin khoản nợ người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp. Hồ Chí Minh ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng khoản nợ đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;
- Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá. Những rủi ro này bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá không lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ đấu giá và tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả các thông tin, hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua khoản nợ đấu giá xem xét, quyết định. Người mua được khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ. Agribank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh/Agribank AMC LTD và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp. Hồ Chí Minh không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn.
14.2. Thời hạn, phương thức ký Hợp đồng mua, bán nợ:
-Thời hạn ký Hợp đồng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ký hợp đồng mua, bán nợ với người trúng đấu giá. 
-Phương thức ký Hợp đồng mua, bán nợ: Hợp đồng mua, bán nợ được ký kết giữa các bên là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và người trúng đấu giá.
14.3. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản: 
Người mua được tài sản đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh theo thời hạn sau:
-Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
-Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ (giá mua, bán khoản nợ). Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
-Phương thức thanh toán: Người mua được tài sản đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, theo số tài khoản: 459901 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
14.4. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ:
a. Bên mua nợ trở thành người thế quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ được mua, bán của bên bán nợ kể từ thời điểm bên mua nợ nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ từ bên bán nợ theo thỏa thuận tại hợp đồng mua bán nợ.
b. Bên bán nợ chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ cho bên mua nợ bao gồm cả quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp bảo đảm khoản nợ đó (nếu có). Việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ đối với các biện pháp bảo đảm của khoản nợ phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Việc thực hiện đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
14.5. Thời gian, phương thức và thủ tục chuyển giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ:
-Thời gian giao nhận hồ sơ khoản nợ: Toàn bộ hồ sơ khoản nợ được giao nguyên trạng cho người mua được khoản nợ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày người mua được khoản nợ nộp đủ tiền cho Bên A. 
-Địa điểm bàn giao hồ sơ, chứng từ khoản nợ: tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.
- Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, khoản nợ đấu giá không thể bàn giao cho người mua khoản nợ đấu giá thì tổ chức đấu giá tài sản, người có khoản nợ đấu giá và người trúng đấu giá sẽ giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp các bên phù hợp theo thỏa thuận và quy định pháp luật.
14.6. Hủy kết quả đấu giá tài sản:
Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:
a. Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
b. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;
c. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản;
Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

15. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
 - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp. Hồ Chí Minh – Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Agribank AMC LTD - Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.
+ Địa chỉ liên hệ: Tầng 2, số 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi