Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài tài sản bảo đảm của Công ty TNHH TM XNK Gold Farm

17/08/2022

1. Tài sản đấu giá:
1.1 Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa đất số 1134; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM.
- Diện tích: 484m2.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở.
- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 800467, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00843/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 02/02/2018.
- Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (CCCD số 079084001628 cấp ngày 30/3/2016)
1.2 Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa đất số: 1132; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM. 
- Diện tích: 473m2. 
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở.
- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 800466, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00842/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 22/01/2018.
- Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (CCCD số 079084001628 cấp ngày 30/3/2016)
1.3 Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa đất số: 1133; Tờ bản đồ số:  04 Xã Phú Hữu, H.TĐ. 
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM. 
- Diện tích: 468m2. 
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở. 
- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 800971, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00969/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 18/06/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 01/03/2018.
- Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (CCCD số 079084001628)
1.4 Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa đất số 1135; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ. 
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP.HCM.
- Diện tích: 368m2.
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở. 
- Thời hạn sử dụng: Ổn định lâu dài.
- Giấy tờ về tài sản bảo đảm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 800469, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00845/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 22/01/2018.
- Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Mạnh Hiếu (CCCD số 079084001628 cấp ngày 30/3/2016)


2. Người có tài sản đấu giá: 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn.
Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.


3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành
Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.


4. Giá khởi điểm: 64.939.351.992 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng), giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong đó:
- Tài sản thứ 1: giá khởi điểm 17.491.702.782 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, bảy trăm tám mươi hai đồng).
- Tài sản thứ 2: giá khởi điểm 17.234.708.043 đồng (Mười bảy tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm lẻ tám nghìn, không trăm bốn mươi ba đồng).
- Tài sản thứ 3: giá khởi điểm 16.913.464.672 đồng (Mười sáu tỷ, chín trăm mười ba triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn, sáu trăm bảy mươi hai đồng).
- Tài sản thứ 4: giá khởi điểm 13.299.476.495 đồng (Mười ba tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm chín mươi lăm đồng).
    Lưu ý: Bán gộp 04 tài sản, không bán riêng lẻ do các thửa liền kề.


5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.


6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.


7. Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 06/09/2022 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.


8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 06, 07,  08/09/2022, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.
    - Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.


9. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 06/09/2022 tại nơi có tài sản: Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 15 giờ 30 phút ngày     09/09/2022 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.


11.  Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.


12. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
    Lưu ý: 
-    Trước ngày mở cuộc đấu giá một ngày, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra;
-    Quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này;
-    Người mua được tài sản đấu giá tự liên lạc với chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản để nhận tài sản (nếu có) . Trường hợp chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có quyền khởi kiện ra TAND có thẩm quyền hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng buộc chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng phải bàn giao theo quy định pháp luật.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi