Agribank Chi nhánh 6 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

08/06/2021

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: 
Tên đơn vị:  Agribank Chi nhánh 6
Đại chỉ: 589 – 591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6. TP.Hồ Chí Minh
2. Tài sản bán đấu giá: 
Tài sản 1: Tài sản bảo đảm được xử lý là: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất  tại địa chỉ 40/1A Đường 8, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP 571332, số vào sổ cấp GCN: CS 07025 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM, cấp ngày 18/12/2019. Cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 519; - Tờ bản đồ số: 9;
- Địa chỉ: 40/1A Đường 8, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM.
- Diện tích: 421,5 m2 (bằng chữ: Bốn trăm hai mươi một phẩy năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;
- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
* Nhà ở: 
- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ 
- Diện tích xây dựng: 173,0 m2;
- Diện tích sàn: 519,0 m2;
- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- Cấp (hạng): cấp 2
Tài sản 2: Tài sản bảo đảm được xử lý là: QSDĐ thửa đất số 507, tờ bản đồ số 9 tại địa chỉ Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 596287, số vào sổ cấp GCN: CH 02143 do UBND Quận 9, TP HCM cấp ngày 06/12/2012 (cập nhật thay đổi ngày 16/12/2019). Cụ thể như sau:
* Thửa đất:
- Thửa đất số: 507; - Tờ bản đồ số: 9;
- Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM.
- Diện tích: 205,5 m2 (bằng chữ: Hai trăm lẻ năm phẩy năm mét vuông)
- Hình thức sử dụng: riêng 205,5 m2; chung 0 m2 
- Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm
- Thời hạn sử dụng: 05/11/2058
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước Công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. 
* Tài sản gắn liền với đất: Không có
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Giá khởi điểm của tài sản là: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố
e) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bảo đảm đã ký với Agribank và với Agribank chi nhánh 6 trong các năm vừa qua. 
f) Mở tài khoản tiền gửi và gửi tiền tại Agribank chi nhánh 6.
5. Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
- Hồ sơ năng lực ;
- Mức phí dịch vụ tổ chức bán đấu giá ;
- Phương án đấu giá, thời gian thực hiện 
6. Thời gian, đại điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
Các tổ chức đấu giá tài sản có nhu cầu cung cấp dịch vụ bán đấu giá đối với các tài sản nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin trực tiếp tại trụ sở Agribank chi nhánh 6. Chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp hoặc chuyển về địa chỉ:  
- Phòng KHKD – Agribank chi nhánh 6;
- Địa chỉ: 589 – 591 Hồng Bàng, phường 2, quận 6. TP.Hồ Chí Minh
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 11/06/2021 (trong giờ hành chính).
- Cán bộ tiếp nhận : Ông Triều Mạnh Đức (ĐT: 0919906979)
Agribank chi nhánh 6 xin thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản được biết và mong nhận được sự hợp tác;
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi