Agribank Chi nhánh Xuyên Á thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01/02/2021

1.  Người có tài sản đấu giá:
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH XUYÊN Á
Địa chỉ: 2025/2A QL1A, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
Tài sản 1
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 583 , tờ bản đồ số: 54,
- Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh,
- Diện tích: 1018,9 m2, (bằng chữ: Một nghìn không trăm mười tám phẩy chín mét vuông),
- Hình thức sử dụng: Sử dụng Riêng,
-  Mục đích sử dụng: Đất ở 1014,9 m2, đất trồng cây lâu năm 4,0 m2,
- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 27/4/2019,
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1014,9 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 4,0 m2.
Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH05765 do UBND Quận 9 cấp ngày 30/10/2017.
Tài sản 2
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 584 , tờ bản đồ số: 54,
- Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh,
- Diện tích: 1009,2 m2, (bằng chữ: Một nghìn không trăm linh chín phẩy hai mét vuông),
- Hình thức sử dụng: Sử dụng Riêng,
- Mục đích sử dụng: Đất ở 1008,7 m2, đất trồng cây lâu năm 0,5 m2,
- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 27/4/2019,
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1008,7 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 0,5 m2.
Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH05767 do UBND Quận 9 cấp ngày 30/10/2017.
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 34.605.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ sáu trăm lẻ năm triệu đồng).Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
- Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời hạn: trước 17h00 ngày 05/02/2021
- Nộp hồ sơ đăng ký tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Xuyên Á, địa chỉ: 2025/2A QL1A, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: ông Phạm Anh Tuấn, số điện thoại: 0904946466.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi