Agribank Chi nhánh Xuyên Á thông báo thu giữ tài sản bảo đảm

27/10/2020

I. Thông tin Khách hàng: 
Tên Khách hàng: Bà Huỳnh Thị Thơm
Địa chỉ : 31/5 Đường số 1, phường Long Trường, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
Dư nợ hiện tại: Nợ gốc: 12.000.000.000 VNĐ
Nợ lãi: 1.265.849.312 VNĐ
Tổng cộng: 13.265.849.312 VNĐ

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do bà Huỳnh Thị Thơm đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác. Nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ xấu (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:
1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Quyền sử dụng đất:
- Thửa đất số: 584 , tờ bản đồ số: 54,
- Địa chỉ: Phường Long Phước, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh,
- Diện tích: 1009,2 m2, (bằng chữ: Một nghìn không trăm linh chín phẩy hai mét vuông),
- Hình thức sử dụng: Sử dụng Riêng,
- Mục đích sử dụng: Đất ở 1008,7 m2, đất trồng cây lâu năm 0,5 m2,
- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm: 27/4/2019,
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 1008,7 m2; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 0,5 m2.
Theo GCN Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CH05767 do UBND Quận 9 cấp ngày 30/10/2017.
2. Thời gian thu giữ tài sản: kể từ ngày …/…/2020 cho đến khi hoàn thành việc thu giữ.
3. Địa điểm thu giữ tài sản: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.
4. Bà Huỳnh Thị Thơm và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.
5. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu bà Huỳnh Thị Thơm và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.
Agribank Chi nhánh Xuyên Á cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi