Agribank chi nhánh Sài Gòn thông báo bán đấu giá tài sản

14/05/2020

1.Tài sản cần bán đấu giá:
* Tài sản 1: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 1132; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
- Diện tích 473 m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở
- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài.
- Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số bìa U800466, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất số 00842/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 22/01/2018 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
* Tài sản 2: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 1133; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
- Diện tích 468 m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở
- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài.
- Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số bìa U800971, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất số 00969/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 18/06/2003 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
* Tài sản 3: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 1134; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
- Diện tích 484 m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở
- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài.
- Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số bìa U800467, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất số 00843/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 02/02/2018 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
* Tài sản 4: Quyền sử dụng đất
- Thửa đất số: 1135; Tờ bản đồ số: 04 Xã Phú Hữu, H.TĐ.
- Địa chỉ: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM
- Diện tích 368 m2
- Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở
- Thời hạn sử dụng: Ổn định, lâu dài.
- Được ghi nhận tại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số bìa U800469, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận QSD đất số 00845/5B QSDĐ/PH do UBND Quận 9 cấp ngày 10/01/2003, cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 22/01/2018 đứng tên ông Nguyễn Mạnh Hiếu.
2.Người có tài sản đấu giá:
-Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Gài Gòn
-Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
3.Tổ chức đấu giá tài sản:  
-Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành
-Địa chỉ: 336 An Dương Vương, phường 4, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
4.Giá khởi điểm: 80.865.000.000 đồng (Tám mươi tỷ tám trăn sáu mươi lăm triệu đồng).Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng.
5.Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm
6.Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.
7.Thời hạn dự kiếm bán đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 11/05/2020.
8.Địa điểm bán và tiếp nhận Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 336 An Dương/ Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh – ĐT: 028.66820690.
9.Thời hạn nhận tiền đặt trước:
-Trong giờ hành chính các ngày 11,12,13/05/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác
-Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành theo quy định.
10.Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 11/05/2020 tại nơi có tài sản: Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
11.Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 14/05/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành Phố Hồ Chí Minh.
12.Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
13.Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
14.Lưu ý:
-Trước ngày mở cuộc đấu giá một ngày, bên bỏa đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bỏa đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra.
-Quyền sử dụng đất được đưa ra đấu giá theo giấy chứng nhận, trong trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận, tự chịu chi phí liên quan. Người trúng đấu giá cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về những vấn đề này.
-Người mua được tài sản đấu giá tự liên lạc với chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản để nhận tài sản (nếu có). Trường hợp chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao tài sản, người mua được tài sản đấu giá có quyền khởi kiện ra TAND có Thẩm quyền hoặc yêu cầu các cơ quan chức năng buộc chủ tài sản, người đang quản lý, sử dụng phải bàn giao theo quy định của pháp luật.
15.Thông tin chi tiết liên hệ:
- Mọi chi tiết xin liên hệ Ông Nguyễn Minh Trung,- Nhân viên phòng KHDN – Agribank chi nhánh Sài Gòn; Số điện thoại: 0937338357; Địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Agribank chi nhánh Sài Gòn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã cung cấp.

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi