AMC thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo

21/09/2022

1.    Thông tin tài sản bảo đảm bán đấu giá : 
1.1. Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh Trường Sơn
     Địa chỉ : Số 26 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 1.2. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số nhà 135 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội, Việt Nam 
2.    Tài sản đấu giá, giấy tờ pháp lý của tài sản:
2.1.    Tài sản đấu giá : Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 171, tờ bản đồ số 44, địa chỉ: Phường Trường Thạnh, Quận 9 ( nay là Tp. Thủ Đức), Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết tài sản như sau:
- Thửa đất số          :  171      , Tờ bản đồ số : 49  ;
             - Địa chỉ                    :   Phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.HCM
- Diện tích              :  330,3 m2;
- Hình thức sử dụng    :  Riêng;
- Mục đích sử dụng     :  Đất ở tại đô thị;
- Thời hạn sử dụng      :  Lâu dài;
             -Nguồn gốc sử dụng : Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà   nước  giao đất có thu tiền sử dụng đất.
    2.2. Về giấy tờ tài sản : 
           - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC751727, số vào sổ cấp GCN : CH03540  do UBND quận 9 cấp ngày 02/12/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu  ngày 13/07/2022;
           - Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC751728, số vào sổ cấp GCN : CH03540  do UBND quận 9 cấp ngày 02/12/2015, cập nhật thay đổi chủ sở hữu  ngày 13/07/2020;
       - Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất;
       - Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 ngày 06/8/2020 giữa Agribank được chứng nhận tại Văn phòng công chứng số Mai Việt Cường, số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10,Tp.HCM. Số công chứng 0140052, quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 07/08/2020 tại  Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Tp.HCM.
  - Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
2.3. Nơi có tài sản đấu giá: Phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.HCM
3. Nguồn gốc của tài sản đấu giá:
    Là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH TM DV Thiết kế Hợp Thành tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp số 1608-LCL-202000154 ngày 06/8/2020 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn ( Bên nhận thế chấp), Ông Phạm Như Hiển ( Bên thế chấp) và Công ty TNHH TM DV Thiết kế Hợp Thành ( Bên được cấp tín dụng), được chứng nhận tại Văn phòng công chứng số Mai Việt Cường, số 236 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp.HCM, số công chứng 0140052, quyển số 08 TP/CC-SCC/HĐGD, đăng ký giao dịch đảm bảo ngày 07/08/2020 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9, Tp.HCM; 
4. Hiện trạng tài sản đấu giá:
    - Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của tài sản. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự khiếu nại, khiếu kiện đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh Trường Sơn, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. 
    - Đối với các trường hợp tài sản chưa hoàn thiện pháp lý, trường hợp diện tích thực tế khác biệt so với diện tích trên giấy chứng nhận thì người mua tài sản đấu giá có nghĩa vụ tự liên hệ, làm việc với chủ tài sản và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định.
5. Giá khởi điểm: 19.166.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ một trăm sáu mươi sáu triệu đồng).
(*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
- Tiền đặt trước: 1.916.600.000 đồng, tương đương 10% giá khởi điểm,
- Bước giá: 100.000.000 đồng  ( Một trăm triệu đồng),
- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả lên. Tài sản được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ tài sản theo thủ tục đấu giá thông thường
6. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: 
Để đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá thành công đối với tài sản, bên có tài sản bảo đảm sẽ lựa chọn và ưu tiên tổ chức đấu giá có đủ các tiêu chí sau:
a) Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng; có phòng đấu giá phù hợp, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; 
b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; 
c) Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: đấu giá viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật đấu giá số 01/2016/QH14; có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đấu giá; 
d) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố tại thời điểm nộp hồ sơ; 
e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 108/2020/TT-BTC, ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; 
f) Phải mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn trước khi ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá; 
g) Các tiêu chí khác: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá ba bên trong trường hợp Chi nhánh/Agribank AMC LTD đề nghị, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng trúng đấu giá.
6.1.    Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp kèm mô tả năng lực, kinh nghiệm.
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng báo, các chi phí khác theo quy định pháp luật và phương án đấu giá.
6.2.    Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ. 
-    Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện nơi gửi)
-    Thời gian: Kể từ ngày phát hành thông báo và kết thúc chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày Agribank AMC LTD/Agribank và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản đăng thông tin lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ trên Website.
-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Cán bộ liên hệ: Ông Nguyễn Đức Trung ( Điện thoại : 0366.579272) 
-    Agribank AMC LTD sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn và Agribank AMC LTD không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi