Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá khoản nợ

21/11/2022

1. Tên, địa chỉ của người có khoản nợ đấu giá:
a. Người có khoản nợ đấu giá
: Agribank Chi nhánh Gia Định.
- Địa chỉ: Số 110 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. HCM.
b. Đại diện cho người có khoản nợ đấu giá.
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, Số nhà 135 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Khoản nợ đấu giá: 
Khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định theo Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012. 

3. Thông tin về khoản nợ:
Giá trị ghi sổ khoản nợ của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC tại Agribank Chi nhánh Gia Định tạm tính đến ngày 31/05/2021 là: 32.242.474.306 đồng (Ba mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi bốn nghìn, ba trăm lẻ sáu đồng); Trong đó: 
- Dư nợ gốc:  13.700.000.000 đồng. 
- Nợ lãi       :   18.542.474.306 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 31/05/2021 cho đến khi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh Gia Định.

4. Thông tin về tài sản bảo đảm: Tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 1915 đường trước trường mầm non (nay là số 11 Bùi Thế Mỹ theo biên bản bàn giao tài sản bảo đảm ngày 17/12/2019), Phường 10, Quận Tân Bình của Ông Bùi Đình Hòa theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 5439/2002 do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 23/12/2002, cụ thể:
* Đất ở:
• Thửa đất số: 2207        Tờ bản đồ số: 1 (Sơ đồ nền);
• Diện tích đất: 261,6m2; Hình thức sử dụng: Riêng
* Nhà ở:
• Địa chỉ: 1915 đường trước trường mầm non, Phường 10, Quận Tân Bình;
• Tổng diện tích sử dụng: 261,6m2; Diện tích xây dựng: 261,6m2;
• Kết cấu: 01 tầng, tường gạch, mái tolet;
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.
b. Tình trạng pháp lý:
- Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Gia Định và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC.
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số hồ sơ gốc: 5439/2002 do UBND Quận Tân Bình cấp ngày 23/12/2002.
- Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba giữa Agribank Chi nhánh Gia Định (bên nhận thế chấp), ông Bùi Đình Hòa (bên thế chấp) và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC (bên vay vốn) đã được công chứng tại phòng công chứng số 5–TP.HCM, số công chứng 39943 ngày 29/10/2012 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận Tân Bình –TP.HCM, Số 2012/0008517 ngày 30/10/2012.
- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

5. Hồ sơ kèm theo:
- Hợp đồng tín dụng số 6400-LAV-201201218 ngày 26/09/2012 ký giữa Ngân hàng No & PTNT Việt Nam - Chi nhánh Gia Định và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng PMC. 
- Biên bản làm việc ngày 17/12/2019 giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và ông Bùi Đình Hòa.
- Biên bản bàn giao tài sản ngày 17/12/2019 giữa Agribank Chi nhánh Gia Định và ông Bùi Đình Hòa. 
- Các hồ sơ khác như: Hợp đồng bảo đảm và hồ sơ pháp lý của tài sản (nêu tại điểm b mục 4);
+ Tham khảo chứng thư thẩm định giá số 70/21/CT-DAVI-AMC ngày 22/10/2021 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đại Việt.
- Các thông tin khác: Tham khảo hồ sơ khoản nợ tại Agribank Chi nhánh Gia Định, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An.

6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá:
- Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem hồ sơ khoản nợ đấu giá mà Agribank Chi nhánh Gia Định hiện có, và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua khoản nợ đấu giá. 
- Người tham gia đấu giá khoản nợ xem xét khoản nợ và tự xác định tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank Chi nhánh Gia Định, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm khoản nợ đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao hồ sơ khoản nợ theo hiện trạng thực tế. 
- Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem hồ sơ khoản nợ đấu giá và chấp nhận tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn của khoản nợ đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá khoản nợ.

7. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 17.043.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu đồng).
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: Từ ngày 21/11/2022 22/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Agribank Chi nhánh Gia Định – Đ/c: 110 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem hồ sơ khoản nợ, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Liên tục từ ngày 21/11/2022 đến hết ngày 23/11/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

10. Tiền đặt trước: 1.704.300.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm lẻ bốn triệu, ba trăm ngàn đồng), tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá toàn bộ khoản nợ.
- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/11/2022 đến ngày 24/11/2022 (trong giờ hành chính).
 - Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 6400.2010.18195 mở tại Agribank Chi nhánh Gia Định.

11. Bước giá: 50.000.000 đồng.

12. Điều kiện, đối tượng và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
12.1 Đối tượng tham gia đấu giá
+ Người không được đăng ký tham gia đấu giá:  là những người theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá, người có liên quan của bên nợ theo quy định pháp luật
+ Những người khác không thuộc người không được đăng ký tham gia đấu giá nêu trên thì được tham gia đấu giá.
12.2 Cách thức tham gia đấu giá
Bước 1
: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau:
Đối với tổ chức:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao gần nhất).
- Biên bản họp HĐTV/HĐQT thống nhất v/v mua khoản nợ đấu giá.
- Giấy ủy quyền làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photo có bản chính để đối chiếu)
- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá khoản nợ trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (bản chính) và Chứng minh nhân dân của người nhận ủy quyền (bản sao y hoặc photocopy có bản chính để đối chiếu).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ bán đấu giá theo quy định pháp luật.
Đối với cá nhân:
- CMND của người tham gia đấu giá (bản photocopy).
- Sổ hộ khẩu (bản photocopy).
- Đơn đăng ký tham gia đấu giá khoản nợ (theo mẫu).
- Xác nhận xem khoản nợ đấu giá.
- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).
- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nhận lại biên nhận hồ sơ.
Bước 3: Nộp số tiền đặt trước theo thông báo này.
Bước 4: Nộp lại chứng từ đã nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước.
Lưu ý: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Những người tham gia đấu giá cam kết không có quan hệ liên quan về dòng tiền đặt trước, không phải là người có liên quan với nhau theo quy định pháp luật, trường hợp có bất kỳ kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc những người tham gia đấu giá có liên quan đến nội dung trên thì người tham gia đấu giá cam kết tự chịu trách nhiệm với vi phạm đã xảy ra.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/11/2022.
- Địa điểm: tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

14. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ và ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
14.1.Giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá.
- Kết quả đấu giá khoản nợ là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá theo quy định pháp luật;
- Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết giữa người có khoản nợ đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có khoản nợ đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá khoản nợ nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 
- Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Người có khoản nợ đấu giá thông báo yêu cầu công chứng Hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá trước 01 ngày tổ chức cuộc đấu giá (nếu phát sinh); 
- Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá khoản nợ được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
14.2.Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá và thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá.
a. Thời hạn ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá:
- Số tiền đặt cọc: số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá.
- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá với người có khoản nợ đấu giá. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
b. Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá:
- Số tiền trả trước để thực hiện hợp đồng: trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết, người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán số tiền không được thấp hơn 30% giá trị hợp đồng mua bán nợ (đã bao gồm số tiền đặt trước) và khoản tiền này sẽ không được hoàn lại nếu người mua khoản nợ đấu giá không tiếp tục thực hiện hợp đồng theo cam kết.
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá được ký kết người mua khoản nợ đấu giá phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng mua bán khoản nợ (giá mua, bán khoản nợ). Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng mua bán khoản nợ đấu giá thì người mua sẽ mất toàn bộ khoản tiền đã thanh toán và số tiền này thuộc về người có khoản nợ đấu giá.
c. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
- Người mua khoản nợ đấu giá có nghĩa vụ chuyển toàn bộ số tiền mua khoản nợ vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Gia Định, theo số tài khoản: 459901 tại Agribank Chi nhánh Gia Định.
- Trong thời hạn 03(ba) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành khoản nợ, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Agribank Chi nhánh Gia Định.

15. Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên, đấu giá một lần toàn bộ khoản nợ.

16. Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 028.3820.4858 - 0948.68.99.86.
- Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi