Agribank Chi nhánh Bến Thành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

07/11/2019

1.Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại thửa đất số 18, tờ bản đồ số 23 – ĐCCQ 2005 Phường 6, Quận Tân Bình, địa chỉ: số 5 An Tôn, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích: 101,60 m2 là đất ở, trên đất có nhà ở với diện tích sử dụng là 32,93 m2, diện tích xây dựng: 40,97 m2, Kết cầu nhà: tường gạch, Mái BTCT, Số tầng: 1 tầng. Được ghi nhận trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 14843/99 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 08/12/1999.
2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 23.613.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ sáu trăm mười ba triệu đồng). 
Giá trên chưa bao gồm nợ thuế phí, thuế VAT.
3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: 
  Tổ chức đấu giá tài sản phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;
  Tổ chức đấu giá tài sản phải có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (gửi kèm Phương án đấu giá);
  Tổ chức đấu giá tài sản phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín (gửi kèm Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá tài sản);
  Tổ chức đấu giá tài sản phải đưa ra thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định của pháp luật (thể hiện cụ thể trong dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đính kèm);
  Tổ chức đấu giá tài sản phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 
  Thời hạn: Trước 17h00 ngày 08/11/2019.
  Công bố kết quả: Ngày 11/11/2019.
  Nộp hồ sơ đăng ký tại: Phòng Kế hoạch kinh doanh - Agribank Chi nhánh Bến Thành, địa chỉ: 113 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
 Cán bộ phụ trách giải quyết, liên hệ: Bà Cù Huy Hải An, chức vụ: Cán bộ Tín dụng – Agribank Chi nhánh Bến Thành, số điện thoại: 093.845.7936.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi