Agribank chi nhánh Sài Gòn thông báo thu giữ tài sản bảo đảm 

05/05/2022

I.  Thông tin Khách hàng

Tên Khách hàng

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân

Đại diện

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314231255 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 15/02/2017

Địa chỉ

Địa chỉ: 101 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM.

Người đại diện

Ông Phạm Quang Trung, chức vụ: Giám đốc

Mã khách hàng

1600-311772447

Xếp hạng tín dụng

Loại: B

Dư nợ hiện tại tính đến ngày 15/04/2022

Nợ gốc: 46.598.000.000 đồng

Lãi vay: 7.626.111.672 đồng

Lãi quá hạn: 3.908.287.507 đồng

Nhóm nợ tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm

Nhóm 5

Ngành nghề SXKD theo hệ thống XHTD nội bộ

Thương mại, công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng

II.  Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay
Do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân, bà Cao Thị Ngọc Ẩn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, cũng như vi phạm thời hạn bàn giao tài sản bảo đảm theo Thông báo về việc yêu cầu tự nguyện bàn giao tài sản bảo đảm số: 276/NHNo.SG-KHDN ngày 28/04/2022 của Agribank Chi nhánh Sài Gòn, nay Ngân hàng thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) xấu theo quy định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và quy định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
* Tài sản 01:
Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 5; Tờ bản đồ số 40 (BĐĐC);
+ Địa chỉ: 125 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM;
+ Diện tích: 147,98 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy phẩy chín mươi tám mét vuông);
+ Hình thức sử dụng: sử dụng riêng: 147,98 m2; chung: 0 m2.
Nhà ở:
+ Địa chỉ: 125 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM;
+ Diện tích sàn (Nhà ở, căn hộ): 124,79 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn phẩy bảy mươi chín mét vuông);
+ Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn gỗ, mái tôn;
+ Cấp (hạng) nhà ở: Cấp 3; số tầng (tầng): 1 + lửng.
Theo giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 2095/UB.GCN do UBND quận Tân Bình cấp ngày 26/3/2008, cập nhật biến động ngày 25/6/2019.

* Tài sản 02:
Quyền sử dụng đất:
+ Thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: 39 (BĐĐC);
+ Địa chỉ: 94 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM;
+ Diện tích: 351 m2 (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi mốt mét vuông);
+ Hình thức sử dụng: Riêng: 351 m2; Chung 0 m2;
Nhà ở:
+ Địa chỉ: 94 Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM;
+ Diện tích xây dựng: 39,5 m2;
+ Tổng diện tích sử dụng: 164,3 m2;
+ Kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái tole;
+ Số tầng: 2;
Theo giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số: 4163/2004 do UBND quận Tân Bình cấp ngày 20/10/2004, cập nhật biến động ngày 26/02/2020 thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bà Cao Thị Ngọc Ẩn.

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ
Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 20/05/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.
Địa điểm thu giữ tài sản: Tại địa chỉ tài sản bảo đảm.

3. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân, bà Cao Thị Ngọc Ẩn và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

4. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu bà Cao Thị Ngọc Ẩn, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phúc Thiên Ân và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

 

 

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi