Agribank Chi nhánh Trường Sơn thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá khoản nợ

29/11/2022

1. Khoản nợ cần thẩm định giá:
- Toàn bộ khoản nợ của Ông Trần Quốc Bình theo các Hợp đồng cấp tín dụng số 6360-LAV-201400075/HĐTD ngày 23/01/2014 (nay là 1608-LAV-201800122) đã ký giữa Agribank Chi nhánh Tân Bình (nay là Agribank Chi nhánh Trường Sơn) - PGD Phạm Văn Hai với Ông Trần Quốc Bình; Giá trị nợ gốc: 1,3 tỷ đồng.
- Tình trang hiện tại của khoản nợ: Nợ xấu.
1.1. Tài sản bảo đảm của Khoản nợ:
Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất  tọa lạc tại 385/3 Nguyễn Trọng Tuyển,  Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM.

2. Mục đích thẩm định giá: 
Sử dụng kết quả thẩm định giá để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ công khai theo quy định của Pháp luật.

3. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá:
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn phải thuộc danh sách công khai doanh nghiệp được thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ tài chính và được Agribank lựa chọn theo văn số 1444-NHNo-TD ngày 23/02/2022.
- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các quy định pháp luật có liên quan.
- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT/BTC ngày 07/10/2014, thông tư số 28/2015/TT/BTC ngày 06/03/2015 của Bộ tài chính và các quy định của Pháp luật về thẩm định giá.
- Thẩm định viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật giá và quy định của Pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá; doanh nghiệp thẩm định giá có uy tín.
- Giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm các chi phí đi khảo sát, thu thập thông tin để thẩm định giá khoản nợ).
- Các tiêu chí khác: Cung cấp chứng thư thẩm định giá và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá theo quy định pháp luật.

4. Hồ sơ yêu cầu:
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp phù hợp với việc thẩm định giá khoản nợ.
- Bản mô tả năng lực kinh nghiệm.
- Thư chào giá dịch vụ thẩm định giá trọn gói (đã bao gồm chi phí đi thẩm định), các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá. 

5. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia là: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện nhưng phải đảm bảo ngân hàng nhận được trước thời gian kết thúc thời hạn nộp hồ sơ.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tín dụng - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn; địa chỉ: số 26 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM.
- Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ (Bì hồ sơ ghi rõ tên, địa chỉ của tổ chức thẩm định giá, tên khoản nợ tham gia thẩm định).

6. Lưu ý: Agribank Chi nhánh Trường Sơn sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Agribank Chi nhánh Trường Sơn không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

7. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Mr. Thắng: 0988027377
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi