Công ty AMC thông báo đấu giá khoản nợ

24/09/2019

1. Khoản nợ đấu giá, hồ sơ pháp lý, hiện trạng của khoản nợ: 
1.1. Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ký ngày 29/10/2007. 

1.2. Thông tin về khoản nợ tại Agribank Chi nhánh 6
Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 15/05/2019 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007:  
-Dư nợ gốc          :  102,777,449,360 đồng.
-Nợ lãi                 :  209,424,889,870 đồng.
Ghi chú: Tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 15/5/2019 cho đến khi Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 6. 
 
1.3. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ: 
  
  Tài sản: HĐTC bằng tài sản số 1605-LCP-201100014 ngày 28/01/2011: bao gồm 1 tài sản và tài sản gắn liền với đất: Xã Tân Tạo, Bình Chánh, TP.HCM (nay là phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM).
 Hồ sơ pháp lý: Tài sản của Ông Dương Thanh Cường, tài sản đã công chứng ngày 28/01/2011 và DKGDBĐ ngày 30/01/2011. 
  
 1.4. Các thông tin khác về khoản nợ, tài sản: Tham khảo Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
 
1.5. Nguồn gốc, tình trạng pháp lý của khoản nợ: Là khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát tại Agribank Chi nhánh 6 theo Hợp đồng tín dụng số 1605-LAV-200700374 ngày 29/10/2007.
 
1.6. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 
 - Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế và các hồ sơ pháp lý được nêu trong Chứng thư thẩm định giá số 0675/2019/CT-VATC ngày 28/6/2019 của Công ty CP thẩm định giá và DVTS Toàn Cầu. 
 
1.7. Nơi có khoản nợ đấu giá: Agribank Chi nhánh 6 (Địa chỉ: 589-591 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh) 
 
2. Thời gian, địa điểm xem xét hồ sơ khoản nợ đấu giá: từ ngày 13/9/2019 đến hết ngày 19/9/2019 (trong giờ hành chánh) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM hoặc Agribank Chi nhánh 6 - Địa chỉ: 589 Hồng Bàng, Phường 2, Quận 6, Hồ Chí Minh.  
 
3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: liên tục kể Từ ngày 13/9/2019 đến hết ngày 19/9/2019 (trong giờ hành chánh) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An - Địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, Tp. HCM.
 
4. Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ: 227.448.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi bảy tỷ, bốn trăm bốn mươi tám triệu đồng)
- Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
- Người đăng ký xem tài sản liên quan đến khoản nợ phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
 
5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.
 
6. Tiền đặt trước: 22.744.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bảy trăm bốn mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng) tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá khoản nợ.
 
7. Bước giá: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng)
 
8. Thời gian, địa điểm điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
- Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 13/9/2019 đến 16giờ 00phút ngày 19/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
    - Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 13/9/2019 đến hết ngày 19/9/2019 (trong giờ hành chính).  
- Hình thức: Chuyển khoản vào tài khoản Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Tên tài khoản: Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An.
+ Số tài khoản: 1605.2010.15535 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 6. 
- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
 
9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 
- Thời gian tổ chức đấu giá: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20/9/2019. 
- Địa điểm: tại Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM.
-Thời hạn thanh toán tiền mua khoản nợ đấu giá: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành.
 
10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: 
- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
- Phương thức trả giá lên, bán một lần toàn bộ khoản nợ.
Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:
- Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An – địa chỉ: số 3 Lý Văn Phức, phường Tân Định, quận 1, Tp. HCM. 
- Điện thoại: 028 – 38204858Di động: 0948689986.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi