Agribank AMC thông báo bán đâu giá khoản nợ

11/01/2022

1.    Khoản nợ bán đấu giá: là Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-201502064 ngày 14/09/2015; Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-20162570 ngày 14/11/2016 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601132 ngày 02/08/2016  ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi
2.    Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 tạm tính đến ngày 25/12/2021 là  6.449.234.474 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi bốn đồng), trong đó:
+    Dư nợ gốc             :  4.142.000.000 đồng
+    Nợ lãi             :  2.307.234.474 đồng
Lưu ý: Tiền lãi tiếp tục phát sinh từ ngày 25/12/2021 cho đến khi ông Nguyễn Đình Thi thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Agribank Chi nhánh 9.
3.    Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ:  
- Hợp đồng thế chấp tài sản số 6300-LCP-201601132 ký 02/08/2016 ký giữa giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi đã được Văn phòng công chứng Phong Phú, Tp. Hồ Chí Minh chứng nhận ngày 02/08/2016; Số công chứng 11840. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 02/08/2016, tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 9;
- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB474422, số vào sổ CH00135 do UBND quận 9 ( nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 14/06/20100 cho ông Nguyễn Đình Thi; 
- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác
4. Nguồn gốc của khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của ông Nguyễn Đình Thi tại Agribank Chi nhánh 9 theo các Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-201502064 ngày 14/09/2015; Hợp đồng cấp tín dụng số: 6300-LAV-20162570 ngày 14/11/2016 và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6300-LCP-201601132 ngày 02/08/2016 ký giữa Agribank Chi nhánh 9 và ông Nguyễn Đình Thi
5.    Hiện trạng khoản nợ đấu giá: Khoản nợ nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả các hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá, cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá khoản nợ cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến đấu giá. Agribank Chi nhánh 9, Agribank AMC LTD và Công ty đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của khoản nợ đấu giá.
6.    Giá khởi điểm: 6.449.234.474 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu hai trăm ba mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi bốn đồng).
    (*) Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp khoản nợ đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.
7.     Tiền đặt trước: tương đương 10% giá khởi điểm đấu giá. Tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số: 1700.2011.95376 của Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
8.    Mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bồ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)
9.    Thời gian, địa điểm, xem hồ sơ khoản nợ đấu giá: từ ngày 11/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022 (trong giờ hành chính), tại Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM (hoặc) Agribank Chi nhánh 9 - địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
10.    Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: liên tục kể từ ngày 10/01/2022 đến hết ngày 22/01/2022 (trong giờ hành chính), Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
11.    Thời gian nộp tiền đặt trước: ngày 20/01/2022, 21/01/2022 và 24/01/2022(trong giờ hành chính).
12.    Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: vào 14 giờ 00 phút ngày 25/01/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.
13.    Thông tin chi tiết liên hệ:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản NHNo&PTNT Việt Nam - Tòa nhà C3, số 194 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 04.3772.8432, ĐTDĐ: 0934120657 (Nguyễn Đức Trung - Phòng QLKTTS) và tại Website: www.agribankamc.com.
- Agribank Chi nhánh 9 - địa chỉ: 284 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – địa chỉ: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM. (điện thoại: 0888.164369 – 0888.154369).
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi