Agribank Bình Thạnh đăng thông tin bán đấu giá khoản nợ

03/08/2020

1. Khoản nợ đấu giá:

Toàn bộ khoản nợ của Bà Trần Thị Xuân Đào (có bảo đảm bằng tài sản) tại Agribank Chi nhánh Bình Thạnh theo Hợp đồng tín dụng số 6380-LAV-201000278 ngày 14/5/2010 giữa Bà Trần Thị Xuân Đào và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh.

1.1. Thông tin về khoản nợ:

- Tình hình dư nợ:

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến hết ngày 12/05/2020: 14.060.156.323 đồng (Mười bốn tỷ, không trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng). Trong đó:     

+     Nợ gốc           : 4.594.025.810 đồng

+    Lãi trong hạn  : 6.383.465.013 đồng

+     Lãi quá hạn    : 3.082.665.500 đồng

1.2. Thông tin về tài sản liên quan đến khoản nợ:

Quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tọa lạc tại địa chỉ số 74/26 Hiền Vương, phường 18, quận Tân Bình (Nay là số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 74/2003 do UBND quận Tân Bình cấp ngày 15/04/2003, cập nhật tặng cho Bà Trần Thị Xuân Đào ngày 06/7/2005 và cập nhật nhà ở ngày 16/11/2006, cụ thể như sau:

-     Đất ở:

+    Thửa đất số: 259, tờ bản đồ số: 4 (SĐN);

+    Diện tích: 142,1m2;

+    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

-    Nhà ở:

+    Địa chỉ: 74/26 Hiền Vương, phường 18, quận Tân Bình (Nay là số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), thành phố Hồ Chí Minh;

+    Tổng diện tích sử dụng: 55,91m2;

+    Diện tích xây dựng: 357,68m2;

+    Kết cấu nhà: Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT;

+    Số tầng: 03+ lửng+ sân thượng.

2. Người có khoản nợ đấu giá:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh.

Địa chỉ: 347-349-351 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức đấu giá khoản nợ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

Địa chỉ: 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

4. Giá khởi điểm: 7.753.038.000 đồng

(Bảy tỷ, bảy trăm năm mươi ba triệu, không trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Khoản tiền đặt trước: 1.162.955.700 đồng

(Một tỷ, một trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn, bảy trăm đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/8/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group. Điện thoại liên hệ: 028.62762586.

8. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ khoản nợ:

Từ 08 giờ 00 phút ngày 25/7/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/8/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá khoản nợ.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức có chức năng kinh doanh mua bán nợ theo quy định.

- Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Trong giờ hành chính các ngày 19/8/2020, 20/8/2020 và 21/8/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá khoản nợ và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. 

Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group theo quy định.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Lúc 15 giờ 00 phút ngày 24/8/2020 tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh Group - 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

14. Hiện trạng khoản nợ đấu giá: 

-    Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “Có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá khoản nợ có trách nhiệm xem xét, tìm hiểu các hồ sơ pháp lý khoản nợ và tự xác định tình trạng của khoản nợ, tình trạng tranh chấp về tài sản bảo đảm của khoản nợ, giá trị ghi sổ của khoản nợ và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ.

-    Rủi ro tiềm ẩn: tài sản thế chấp hiện đang có tranh chấp thừa kế giữa anh chị em bà Trần Thị Xuân Đào (tranh chấp cụ thể bên có nhu cầu mua nợ có thể liên hệ Agribank Bình Thạnh để nắm bắt). Bên cạnh đó, Bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến khoản nợ đấu giá như: Các tranh chấp giữa Bà Trần Thị Xuân Đào và các bên liên quan đến tài sản bảo đảm với các tổ chức, cá nhân trong việc cho thuê, hứa mua, hứa bán tài sản liên quan đến khoản nợ (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của Bà Trần Thị Xuân Đào cùng các bên liên quan đến tài sản. Những rủi ro này, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có khoản nợ và đơn vị tổ chức đấu giá minh bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá khoản nợ xem xét, quyết định. Người mua khoản nợ đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công khoản nợ; Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

-    Bên mua khoản nợ cần nhận thức và xác định rõ rằng toàn bộ tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu của Bà Trần Thị Xuân Đào đang trong trạng thái bị kê biên nhưng bị hoãn thi hành án, đang chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thông tin chi tiết về tình trạng kê biên tài sản bảo đảm để thi hành án bên tham gia đấu giá vui lòng liên hệ Agribank Chi nhánh Bình Thạnh để biết chi tiết. Nếu đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là Bên mua tự xác định và chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ này. Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro gì đối với khoản nợ trên khi Bên mua trúng đấu giá.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi