Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo thu giữ tài sản bảo đảm 

20/05/2022

I.  Thông tin Khách hàng: 

Tên Khách hàng

Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công

Giấy đăng ký kinh doanh số:

0311728539 do Sở Kế hoạch đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 16/04/2012, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 26/03/2019

Địa chỉ

168/2 Trần Văn Quang, P.10, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Mã khách hàng

6380-287916418

Xếp hạng tín dụng

BB

Dư nợ hiện tại

Nợ gốc: 36.500.000.000 VND

Nợ lãi: 5.729.356.165 VND

Nhóm nợ tại thời điểm 18/5/2022

Nhóm 5

II. Thông tin về tài sản bảo đảm cần thu giữ của khoản vay:
Do Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng đã nhiều lần đôn đốc, tạo điều kiện, tuy nhiên vẫn không nhận được sự hợp tác. 
Ngày 13/05/2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam - Chi nhánh Bình Thạnh (Agribank Chi nhánh Bình Thạnh) đã ban hành Thông báo số 1182/TB-NHNoBT-PC và Quyết định số 1181/QĐ-NHNoBT-PC V/v thu giữ tài sản bảo đảm thực hiện việc thu giữ tài sản là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 483 Âu Cơ, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Nhằm tạo điều kiện cho khách hàng tự xử lý tài sản để trả nợ, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đã tạm ngưng tiến hành thực hiện thu giữ tài sản. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khách hàng vẫn không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với Ngân hàng.
Do đó, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh thông báo tiếp tục tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ (nghĩa vụ được bảo đảm) theo qui định tại Hợp đồng bảo đảm đã được ký kết và qui định của pháp luật như sau:

1. Tài sản bảo đảm bị thu giữ: 
Quyền sử dụng đất:
-    Thửa đất số: 531
-    Tờ bản đồ số: 15 
-    Địa chỉ thửa đất: 483 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.
-    Diện tích: 307,7 m2 (Bằng chữ: Ba trăm linh bảy phẩy bảy mét vuông).
-    Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
-    Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
-    Thời hạn sử dụng: Lâu dài
-    Nguồn gốc sử dụng: Trúng đấu giá đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Tài sản gắn liền với đất:
-    Loại nhà ở: nhà ở riêng lẻ
-    Địa chỉ: 483 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM.
-    Diện tích xây dựng: 209,5 m2
-    Diện tích sàn: 1428,1 m2
-    Cấp (Hạng): III
Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 355376, vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS02695 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/01/2019.
Tài sản bảo đảm thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Lê Ngọc Trường.

2. Lý do thu giữ tài sản: Để xử lý thu hồi nợ.

3. Thời gian thu giữ tài sản: Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 02/6/2022 cho đến khi hoàn thành xong việc thu giữ.

4. Địa điểm thu giữ tài sản: tại địa chỉ tài sản bảo đảm.

5. Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường và các bên liên quan (nếu có) phải chịu các chi phí hợp lý, cần thiết cho việc thu giữ tài sản bảo đảm; trong trường hợp không giao tài sản để xử lý hoặc có hành vi cản trở việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm mà gây thiệt hại cho Ngân hàng thì phải bồi thường.

6. Trong quá trình tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, nếu Công Ty TNHH Phân Phối Thành Công, ông Lê Ngọc Trường và các bên liên quan (nếu có) có dấu hiệu chống đối, cản trở, gây mất an ninh, trật tự nơi công cộng hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác thì Ngân hàng có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân và cơ quan Công an nơi tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm, áp dụng các biện pháp theo qui định của pháp luật để giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho Ngân hàng thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm.

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cam kết tài sản bảo đảm trên đây đáp ứng đủ các điều kiện hiện hành về thu giữ tài sản bảo đảm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin nêu trên.
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi