Agribank chi nhánh Sài Gòn thông báo dịch vụ định giá tài sản 606

15/08/2022

Agribank Chi nhánh Sài Gòn, trụ sở tại số 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu thuê dịch vụ định giá tài sản. Kính đề nghị quý đơn vị có đủ khả năng và điều kiện gửi bảng báo giá dịch vụ theo nội dung sau:

1. Nội dung:

- Dịch vụ định giá tài sản đối với tài sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lý Vũ tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 1600-LAV-202101131 ngày 08/10/2021.

- Thông tin tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa 511

- Thửa đất số 511, tờ bản đồ số: 100;

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 4641,6 m2 (Bốn nghìn sáu trăm bốn mươi mốt phẩy sáu mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 4641,6 m2, sử dụng chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016944, số vào sổ cấp GCN: CH 02329 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa 513

- Thửa đất số 513, tờ bản đồ số: 100;

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 5001,0 m2 (Năm nghìn không trăm lẻ một mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 5001,0 m2, sử dụng chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016946, số vào sổ cấp GCN: CH 02324 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa 515

- Thửa đất số 515, tờ bản đồ số: 100;

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016952, số vào sổ cấp GCN: CH 02326 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa 516

- Thửa đất số 516, tờ bản đồ số: 100;

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016949, số vào sổ cấp GCN: CH 02328 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 5: Quyền sử dụng đất thửa 517

- Thửa đất số 517, tờ bản đồ số: 100;

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

- Diện tích: 1900,0 m2 (Một nghìn chín trăm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1900,0 m2, sử dụng chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 016950, số vào sổ cấp GCN: CH 02327 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 16/7/2014.

Tài sản 6: Quyền sử dụng đất thửa 524, 525

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

Thửa đất số 524, tờ bản đồ số: 100;

- Diện tích: 1739,5 m2 (Một nghìn bảy trăm ba mươi chín phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thửa đất số 525, tờ bản đồ số: 100;

- Diện tích: 6,5 m2 (Sáu phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 585730, số vào sổ cấp GCN: CH 03842 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/5/2016.

Tài sản 7: Quyền sử dụng đất thửa 519, 526

- Địa chỉ: phường Long Bình, Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh;

Thửa đất số 519, tờ bản đồ số: 100;

- Diện tích: 1331,5 m2 (Một nghìn ba trăm ba mươi mốt phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thửa đất số 526, tờ bản đồ số: 100;

- Diện tích: 103,8 m2 (Một trăm lẻ ba phẩy tám mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 20/10/2018;

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 585729, số vào sổ cấp GCN: CH 03843 do UBND Quận 9, TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/5/2016.

Hồ sơ đơn vị định giá tài sản:

- Báo phí dịch vụ trọn gói bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ và thuế GTGT.

- Hồ sơ chào phí dịch vụ gửi về: Agribank Chi nhánh Sài Gòn, địa chỉ: 02 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Chậm nhất ngày 15/08/2022.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, điện thoại: 028.38210567-306.

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi