AMC thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo

21/09/2022

1.    Tên địa chỉ người có tài sản đấu giá: 
a. Người có tài sản đấu giá: 
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trường Sơn (Agribank chi nhánh Trường Sơn)
- Địa chỉ: 26 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
b. Đại diện cho người có tài sản đấu giá:
- Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank AMC).
- Địa chỉ: Tầng 8, tầng 9, số 135 Đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. 
2.    Thông tin tài sản đấu giá:
2.1. Khách hàng vay: Công ty TNHH Taphaco US tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn.
2.2. Tài sản đấu giá như sau: 
Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh.  Cụ thể: 
a. Thửa đất:
 Thửa đất số: 669;  Tờ bản đồ số 35; Diện tích: 887,2m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
b. Nhà ở:
+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng rẻ; 
+ Diện tích xây dựng: -/-m2; 
+ Diện tích sàn: -/-m2; 
+ Hình thức sở hữu: -/-; 
+ Cấp (Hạng): -/-
+ Thời hạn sở hữu: -/-
Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE156618, số vào sổ cấp GCN: CS04866  do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 01/11/2016.
Tài sản 2: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), Tp.Hồ Chí Minh  Cụ thể: 
a. Thửa đất:
Thửa đất số: 670;  Tờ bản đồ số 35; Diện tích: 518,5m2
Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; 
Mục đích sử dụng: Đất ở: 511,8m2, Đất trồng cây hàng năm khác: 6,7m2 
Thời hạn sử dụng: Đất ở: lâu dài, Đất trồng cây hàng năm khác: đến tháng 9/2018;
Nguồn gốc sử dụng: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 511,8m2, nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 6,7m2.
b. Nhà ở:
+ Loại nhà ở: Nhà ở riêng rẻ; 
+ Diện tích xây dựng: -/-m2; 
+ Diện tích sàn: -/-m2; 
+ Hình thức sở hữu: -/-; 
+ Cấp (Hạng): -/-
+ Thời hạn sở hữu: -/-
Giấy tờ pháp lý của tài sản: Giấy chứng nhận Quyền sủa dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE156619, số vào sổ cấp GCN : CS04867  do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/11/2016.
2.3. Nguồn gốc của tài sản:
Tài sản 1: Là tài sản của Bà Cao Thị Hải Vi thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Taphaco US tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCL-201900428 ký ngày 27/12/2019 giữa Agribank Chi nhánh Trường Sơn và Công ty TNHH Taphaco US và Bà Cao Thị Hải Vi được công chứng tại VP công chứng Mai Việt Cường, số công chứng 025235; quyển số: 12 TP/CC-SCC/HĐGD.
Tài sản 2: Là tài sản của Ông Cao Sơn Hải và Bà Nguyễn Thị Tuyết Trung thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Taphaco US tại Agribank Chi nhánh Trường Sơn theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1608-LCL-201900429 được ký kết ngày 27/12/2019 giữa Agribank Chi Nhánh Trường Sơn và Ông Cao Sơn Hải và Bà Nguyễn Thị Tuyết Trung được công chứng tại VP công chứng Mai Việt Cường, số công chứng 025242; quyển số: 12 TP/CC-SCC/HĐGD. Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 27/12/2019 tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận Thủ Đức, Tp.HCM;
3.    Giá khởi điểm đấu giá 02 tài sản là: 52.464.175.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
Trong đó:
+ Giá khởi điểm đấu giá của Tài sản 1 là: 33.270.000.000 đồng.
+ Giá khởi điểm đấu giá của Tài sản 2 là: 19.194.175.000 đồng.
Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định. 
4.    Hình thức phương thức đấu giá tài sản:
 Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá trả lên. Tài sản được bán theo nguyên trạng, bán một lần toàn bộ tài sản nêu trên theo thủ tục đấu giá thông thường, không bán riêng từng tài sản.
5.    Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá: Theo bảng tiêu chí đánh giá chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (đính kèm).
6.    Hồ sơ gồm có:
-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và Bản mô tả năng lực kinh nghiệm của tổ chức đấu giá.
-    Thư chào giá dịch vụ, chi phí đăng tin, chi phí hành chính tổ chức đấu giá.
-    Phương án đấu giá.
7.    Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ.
-    Thời gian: 
+ Thời gian bắt đầu: Kể từ ngày Agribank AMC LTD phát hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
+ Thời gian kết thúc: 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo lựa chọn đăng tải trên trang thông tin điện tử Agribank/ Agribank AMC LTD, tùy điều kiện nào đến trước.
- Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường dịch vụ bưu chính bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp của hồ sơ đến Agribank AMC LTD.
-    Địa điểm: Agribank AMC LTD, số: 3-5 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
-    Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Nguyên Hãn (Điện thoại : 0979.689.164) 
 (Lưu ý: Agribank AMC LTD không thông báo và không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức đấu giá không được lựa chọn)

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi