Công đoàn Agribank “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”

04/06/2021

Chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, bảo đảm ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Tháng 5/2021, Công đoàn Agribank xây dựng Kế hoạch hành động triển khai tới các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống thực hiện “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”. Kế hoạch trên đã được các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống kịp thời triển khai tới đoàn viên, người lao động đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế và có hiệu quả tại đơn vị với các nội dung cụ thể, thiết thực như: Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục; tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống rác thải nhựa có trọng tâm, trọng điểm và liên tục; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa lồng ghép với hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động và “Ngày Môi trường thế giới” hàng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tế của từng đơn vị, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng.

Theo đó, Agribank tại các cấp Công đoàn cơ sở chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 729/CTr-CĐNH ngày 09/10/2019 của Công đoàn NHVN và Chương trình số 274/CTr-CĐNHNo ngày 14/11/2019, về chương trình hành động Ngân hàng vì môi trường và vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Công đoàn Agribank.
 
Lãnh đạo Agribank đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống rác thải nhựa, tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường trên Website, Fanpage và các phương tiện thông tin đại chúng; truyền thông các hoạt động tại công đoàn cơ sở lồng ghép trong các hoạt động hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động và “Ngày môi trường thế giới”, phong trào Agribank vì tương lai xanh, các sự kiện môi trường hàng năm tại các cấp công đoàn để đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng.

Chương trình hành động “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” được Agribank triển khai đồng bộ với các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, giúp đoàn viên, người lao động Agribank thay đổi thói quen, nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni-lông thông qua việc mua sắm, trong sinh hoạt, làm việc, lao động thường ngày; sử dụng thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường; tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng tiết kiệm nguyên, nhiên liệu; lên án kịp thời những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên, năng lượng. Phấn đấu mỗi đoàn viên, người lao động Agribank là một tuyên truyền viên trong việc thông tin, tuyên truyền, vận động để người thân, bạn bè, đồng nghiệp phòng, chống rác thải nhựa; là một trong các hạt nhân tích cực thực hiện chung tay vì môi trường, chung tay phòng, chống rác thải nhựa, đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa xả thải ra môi trường.

Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi