Công đoàn Agribank nhận nhiệm vụ Khối trưởng khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2020

21/05/2020

Sáng 20/5/2020, tại Hà Nội, Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khối thi đua năm 2019 và bàn giao đơn vị Khối trưởng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Khánh Chi, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đ/c Trần Xuân Hoàng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn BIDV, Trưởng Khối thi đua Khối công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các đ/c Trưởng, Phó Ban Cơ quan Công đoàn NHVN; cùng các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện 9 đơn vị thành viên trong Khối.

Hội nghị đánh giá kết quả thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020 trong Khối. Năm 2019, các Công đoàn chuyên ngành trong Khối thi đua đã có một năm hoạt động với nhiều điểm sáng, tiếp tục khẳng định rõ vài trò của mình trong các mặt hoạt động, cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 

Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; tổ chức tốt các phong trào thi đua; làm tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; hoạt động nữ công, công tác tài chính Công đoàn, công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện... các Công đoàn chuyên ngành trong khối đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong ĐV-NLĐ; từ đó, thi đua đã trở thành mục tiêu và động lực để giúp ĐV-NLĐ vượt khó, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và toàn ngành Ngân hàng. 

Đồng thời các đơn vị trong Khối đã tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng về cơ sở và hướng tới lợi ích thiết thực cho ĐV-NLĐ; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của ĐV-NLĐ … 

Trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các Công đoàn chuyên ngành trong khối đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng để biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát hiện và nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt, việc tốt, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, từ đó là động lực để ĐV-NLĐ tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua có hiệu quả. 

NHVN thay mặt lãnh đạo Công đoàn NHVN ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các Công đoàn chuyên ngành trong Khối. Đồng chí đánh giá cao các Công đoàn chuyên ngành trong Khối đã bám sát chủ trương, mục tiêu và yêu cầu của Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua trong ĐV-NLĐ mang lại hiệu quả cao và có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống. Đ/c đề nghị trong thời gian tới các đơn vị trong Khối cần quan tâm và tích cực phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hưởng ứng và bám sát nhiệm vụ kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng kịp thời các gương điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới…

Đ/c Ngô Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank nhận Cờ luân lưu khối trưởng từ Công đoàn BIDV  

Tại Hội nghị, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam – đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2018 và trao tặng cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho 3 đơn vị, gồm; Công đoàn BIDV, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Công đoàn Vietcombank.

Năm 2020,  theo quy chế hoạt động của Khối thi đua và tín nhiệm của các đơn vị trong Khối, Công đoàn Agribank được đại diện lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đại diện lãnh đạo Công đoàn BIDV - Đơn vị Khối trưởng năm 2019 trao Cờ luân lưu và bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm nặng nề, bởi năm 2020 là năm có ảnh hưởng nhiều của tình hình thế giới và trong nước sau đại dịch Covid, năm chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên với bề dầy thành tích và truyền thống, Công đoàn Agribank tin tưởng hoàn thành tốt trọng trách của mình.


Đặng Thị Hồng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi