Công đoàn Agribank tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, người lao động

07/07/2021

Trước những diễn biến phức tạp của các hoạt động lừa đảo trong kinh doanh ngoại hối, cá độ trực tuyến… tháng 7/2021, công đoàn Agribank triển khai tới các công đoàn cơ sở nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ Agribank, gìn giữ và phát huy những nét đẹp trong bản sắc văn hóa Agribank. 

Theo đó, các Công đoàn cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và Agribank; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đồng thời các công đoàn cơ sở kịp thời động viên, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành và hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.


 
Đoàn viên, người lao động Agribank thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, phong cách giao dịch của giao dịch viên trong hệ thống Agribank; hăng hái thi đua lao động, học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Các công đoàn cơ sở bám sát các quy định và văn bản chỉ đạo của chuyên môn, tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, người lao động thực hiện tốt các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp; quan tâm và có biện pháp kịp thời để đoàn viên, người lao động không tham gia vào các tệ nạn cờ bạc. 

Những nội dung về đặc trưng văn hóa Agribank, tiêu chuẩn phong cách giao dịch viên, chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng được các công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên công đoàn. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về Agribank, ngành Ngân hàng trên mạng xã hội; chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… cũng được các đoàn viên công đoàn chủ động và tích cực thực hiện.

Song song với việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống; nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021; đồng thời tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chung tay cùng cộng đồng và xã hội làm tốt công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19…
 

Công đoàn Agribank quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Với bề dày truyền thống yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, toàn thể đoàn viên, người lao động Agribank không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ, trau dồi đạo đức lối sống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng theo hiến pháp và pháp luật; các quy định của ngành và Agribank; thi đua lập nhiều thành tích đóng góp công sức cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo.

                                           

Đặng Thị Hồng – Công đoàn Agribank
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi