Công đoàn Agribank tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị

18/09/2020

Trong thời gian vừa qua, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong hệ thống Agribank đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc quán triệt, thực hiện pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại Agribank từng bước được triển khai đồng bộ; nhận thức, ý thức về công tác bảo vệ bí mật của đoàn viên, người lao động được nâng lên. Hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm về bảo vệ bí mật nhà nước ngày càng cao; hệ thống các văn bản quy định của pháp luật và Agribank về lĩnh vực này từng bước được hoàn thiện.

Đoàn viên, người lao động Agribank thực hiện tốt quy định của Nhà nước cũng như của hệ thống trong hoạt động kinh doanh

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, việc tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và Agribank về bảo vệ bí mật nhà nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng, có tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của hệ thống Agribank nói riêng và của hệ thống Ngân hàng nói chung và là một tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng thương hiệu và hình ảnh của Agribank trên thị trường tiền tệ trong nước cũng như trên thế giới. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh Agribank, thời gian vừa qua Công đoàn Agribank cùng Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Agribank về bảo vệ bí  mật nhà nước, bí mật kinh doanh Agribank; theo đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, người lao động thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay và các quy định của Tổng giám đốc Agribank quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh trong hệ thống Agribank.

Thực hiện tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Agribank về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh Agribank. Tiếp tục quán triệt đoàn viên, người lao động thực hiện đúng quy định “Quản lý, sử dụng tài liệu bí mật nhà nước và bí mật kinh doanh trong hệ thống Agribank”; tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm nhằm tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước được Tổng Giám đốc Agribank giao tại Công văn số 908/NHNo-PC ngày 12/02/2020; quán triệt yêu cầu của Tổng Giám đốc về xử lý trách nhiệm đối với việc sử dụng sai quy định tài liệu nội bộ, bí mật nhà nước và bí mật kinh doanh Agribank đến đoàn viên, người lao động tại Công văn số 6854/NHNo-TCTL ngày 03/9/2020…

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, mối quan tâm của đoàn viên, người lao động tại đơn vị thông qua đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên, mạng xã hội... vận động đoàn viên, người lao động thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin; phòng chống lộ, lọt dữ liệu trên hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn thanh toán; tăng cường giám sát an ninh người dùng tại các đơn vị, kịp thời ứng phó với các vụ việc tấn công hệ thống thông tin của Agribank.

Tham mưu, báo cáo với Cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn cùng cấp về diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động và các vấn đề phát sinh có liên quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện hoặc che giấu hành vi vi phạm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Phân công cán bộ nắm bắt và tổng hợp tình hình nếu có trường hợp vi phạm, báo cáo kịp thời về Công đoàn Agribank để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý. 

Việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Agribank về bảo vệ bí  mật nhà nước, bí mật kinh doanh Agribank là một nhiệm vụ quan trọng, vì vậy trong thời gian tới đoàn viên, người lao động Agribank cần nắm bắt và thực hiện nghiêm các quy định, góp phần cùng toàn hệ thống xây dựng Agribank ngày càng phát triển.

                    Đặng Thị Hồng – Công đoàn Agribank
    


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi