Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Tuyên truyền chính sách pháp luật cho lao động nữ

26/06/2020

Hưởng ứng Ngày gia đình Việt nam 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động nữ, nói chuyện chuyên đề “Phụ nữ thành công và hạnh phúc gia đình”.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cùng gần 500 đại biểu đại diện cho Ban Nữ công Công đoàn các cấp ngành Ngân hàng. Đoàn đại biểu Agribank do đồng chí Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn và gần 100 đại biểu nữ từ Cơ quan công đoàn và các công đoàn cơ sở trên địa bàn Hà nội tham dự.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhấn mạnh mục tiêu: “Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội”. Thực hiện chiến lược ấy, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn đặt công tác gia đình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch công tác.

Bên cạnh việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình vào các chương trình công tác của tổ chức công đoàn, của Ban Nữ công Công đoàn các cấp, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn chủ động hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em tới các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện.

Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và chuyên môn cùng cấp, các cấp công đoàn đã triển khai, thực hiện công tác gia đình một cách đồng bộ, hiệu quả, không phô trương, hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên và người lao động trong công tác gia đình và trẻ em.

Gần 500 đại biểu từ các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo: Công đoàn và Ban Nữ công Công đoàn các cấp ngành Ngân hàng cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Cấp ủy, Ban Lãnh đạo mà trong đó Công đoàn là đầu mối tổ chức thực hiện.


Đ/c Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước bằng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là luật hôn nhân gia đình, luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, luật bình đẳng giới và các văn bản pháp luật khác có liên quan…

Cùng với đó, cụ thể hoá hơn nữa các nội dung của Chỉ thị 49/CT-TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào chương trình công tác hàng năm của Ban Nữ công công đoàn các cấp; tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong triển khai, thực hiện các nội dung hoạt động hướng tới bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; lồng ghép, phối hợp việc thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với các chiến lược, kế hoạch có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện.

Ngoài ra, quan tâm tới việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động nói chung, trong đó có đoàn viên, lao động nữ, Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã khẳng định: “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”. Vì vậy, làm tốt công tác phụ nữ chính là góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Cần tăng cường chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; quan tâm, nắm bắt sâu sát hơn đời sống của cán bộ đoàn viên người lao động nữ, nhất là nữ đoàn viên, lao động có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc trẻ em là con cán bộ đoàn viên người lao động thông qua các hoạt động: Biểu dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu; hỗ trợ chi phí gửi trẻ; giúp đỡ các cháu bị bệnh hiểm nghèo, tổ chức các cuộc thi, tạo sân chơi bổ ích cho con đoàn viên, đoàn viên và người lao động... tạo động lực cho người lao động hăng hái, gắn bó hơn nữa với Ngành.

Đồng thời, duy trì việc sơ kết, tổng kết khen thưởng, biểu dương các gia đình đoàn viên và người lao động tiêu biểu, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” và Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”… qua đó phát hiện, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong tổ chức, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Agribank là Công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Công đoàn Ngân hàng Việt Nam có tỷ lệ nữ cán bộ đoàn viên chiếm trên 55%. Hàng năm theo sự chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Agribank có nhiều hoạt động quan tâm và làm tốt công tác chăm lo và đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động nữ. Tham dự Hội nghị lần này, các đại biểu nữ của Agribank thêm cơ hội nắm vững về chính sách pháp luật đối với lao động nữ và ý nghĩa tầm quan trọng của phụ nữ trong gia đình, hiểu rõ phụ nữ với vai trò thành công trong công việc và gìn giữ hạnh phúc trong gia đình, trân trọng và vun đắp hạnh phúc gia đình, cùng nhau phát huy nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam trong giai đoạn hội nhập và phát triển. 

Thanh Huyền – Công đoàn Agribank


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi