Đoàn viên, người lao động Agribank chung tay xây dựng Ngân hàng vì môi trường

28/11/2019

Hưởng ứng lời kêu gọi “Cùng chung tay chống rác thải nhựa” của Thủ tướng Chính phủ; các chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường hưởng ứng Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc phát động trên phạm vi toàn cầu và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ngày 14/11/2019, Công đoàn Agribank xây dựng Chương trình hành động “Ngân hàng vì Môi trường và vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động Agribank về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi hành vi có ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, có ý thức sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường vì sự phát triển bền vững và tiến bộ xã hội; đồng thời đẩy mạnh việc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị Việt, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, hiện thực hóa thông điệp "Agribank - Vì tương lai xanh".

Theo đó, các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Agribank phấn đấu 95% nước thải, rác thải của các đơn vị trực thuộc được thu gom và phân loại theo đúng quy định; giảm 75% khối lượng sử dụng túi ni-lông, chai nhựa, ống hút nhựa, sản phẩm nhựa dùng một lần tại các đơn vị và trong sinh hoạt của đoàn viên, người lao động. Mục tiêu đến năm 2021, 90% các đơn vị trực thuộc Agribank sẽ không sử dụng túi ni-lông sử dụng một lần để đựng tiền và các sản phẩm khác của đơn vị. Bên cạnh đó, Công đoàn Agribank phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phấn đấu 90% đoàn viên, người lao động tại đơn vị áp dụng những hành vi bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Agribank hướng đến mục tiêu nâng cao hiểu biết, ý thức của đoàn viên, người lao động trong việc tiết kiệm sử dụng nước, điện, hạn chế hiệu ứng nhà kính, có kiến thức ứng phó, thích nghi và sống chung với biến đổi khí hậu. 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Công đoàn Agribank đẩy mạnh công tác truyền thông đến đoàn viên, người lao động để nhận thức đúng việc mua hàng hóa nội địa, nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, đồng thời phấn đấu 90% các đơn vị trực thuộc Agribank ưu tiên sử dụng trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước đảm bảo chất lượng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống cùng đoàn viên và người lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, nâng cao chất lượng môi trường lao động tại nơi làm việc; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, nước, ứng phó với biến đổi khí hậu; lồng ghép hoạt động bảo về môi trường với phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; lồng ghép các nội dung phổ biến kiến thức với các phong trào tại đơn vị để đoàn viên, người lao động nhiệt tình hưởng ứng…

Nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “Cùng chung tay chống rác thải nhựa” của Thủ tướng Chính phủ; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, hưởng ứng “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”; tuyên truyền về Agribank- Ngân hàng tiên phong trong việc chung tay bảo vệ môi trường thông qua các chương trình cho vay tín dụng xanh; truyền tải thông điệp “Agribank-Vì tương lai xanh” đến đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, có trách nhiệm với vai trò của mình trong hiện thực hóa mục tiêu “Agribank-Vì tương lai xanh”.

Vận động đoàn viên, người lao động trong từng đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng và góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Cán bộ Agribank và người thân ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Agribank”. Phát động phong trào khuyến khích cán bộ Agribank có sáng kiến cải tiến sản phẩm dịch vụ, ý tưởng phát triển sản phẩm mới, sáng kiến về cách thức triển khai hoạt động sản phẩm dịch vụ, quảng bá, tiếp thị, chăm sóc khách hàng.

Chú trọng và nâng cao công tác kiểm tra giám sát thường xuyên việc thực hiện chương trình. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày như phân loại chất rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn, phân loại chất thải nguy hại hộ gia đình, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn; hạn chế sử dụng túi ni-lông; không xả rác, khuyến khích và chia sẻ các giải pháp, sáng kiến bảo vệ môi trường tại đơn vị. 

Định kỳ hàng năm, đưa nội dung chương trình vào các kế hoạch hành động tại đơn vị bằng các chỉ tiêu cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Phối hợp với chuyên môn cùng cấp hỗ trợ kinh phí, điều kiện cơ sở vật chất, thời gian làm việc đối với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quảng bá sản phẩm dịch vụ của Agribank đến toàn thể đoàn viên, người lao động.

Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank
                                
                                                                                                
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi