Đoàn viên, người lao động Agribank đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

22/02/2021

Năm 2020, trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công đoàn Agribank phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú; đồng thời tổ chức hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do chuyên môn và Công đoàn cấp trên phát động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Agribank ổn định phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của xã hội.

Thi đua đã trở thành mục tiêu là động lực để đoàn viên, người lao động  (ĐV-NLĐ) vượt qua khó khăn thách thức, tích cực lao động sáng tạo, đoàn kết cùng toàn hệ thống lập nhiều thành tích góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh của từng đơn vị và toàn hệ thống. Các phong trào thi đua và kết quả đạt được trong năm:

Hưởng ứng phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025”  và Phong trào thi đua lao động giỏi hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Agribank, Công đoàn Agribank phát động phong trào thi đua “Đoàn viên, người lao động Agribank đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025”. Phong trào được đoàn viên, người lao động toàn hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam giao. 


 Công đoàn Agribank tổ chức các Hội nghị BCH kịp thời đề ra phương hướng nhiệm vụ triển khai trong toàn hệ thống góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

Hưởng ứng các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn do Agribank phát động, Công đoàn Agribank tổ chức phát động phong trào “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 10/01/2020 của Hội đồng thành viên Agribank. Gắn kết phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn hệ thống Công đoàn các cấp đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp, cụ thể hóa các nội dung thi đua, tổ chức phát động phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, gắn các phong trào thi đua với hoạt động tuyên truyền vận động ĐV-NLĐ tích cực thi đua học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, tay nghề, hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, trang bị kiến thức pháp luật, xây dựng tác phong công nghiệp, đổi mới phong cách giao dịch góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của địa phương.

 Các CĐCS tổ chức phong trào văn hóa thể thao tại cơ sở

Nối tiếp kết quả đã đạt được, năm 2020, Công đoàn Agribank tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” thuộc hệ thống Công đoàn Agribank. Phong trào được phát động đều khắp, sâu rộng, thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp công đoàn trong toàn hệ thống, góp phần đoàn kết, thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với quần chúng, người lao động. 

Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank” và phong trào thi đua “Học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong Đoàn viên và người lao động, gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tuyên truyền trong ĐV-NLĐ thường xuyên nghiên cứu, học tập, thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thể lệ chế độ của ngành; rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, xây dựng, phát triển thương hiệu và thực hiện văn hóa Agribank.

Một phong trào đã trở thành truyền thống của Agribank đó là phong trào thi đua thực hiện công tác xã hội, từ thiện; Công đoàn các cấp cùng ĐV-NLĐ trong toàn hệ thống triển khai tham gia thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, xã hội từ thiện dưới nhiều hình thức phong phú như thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, ủng hộ quỹ vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nhà đại đoàn kết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ...  Đặc biệt trong năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 và mưa lũ Miền Trung, Công đoàn Agribank đã vận động ĐV-NLĐ ủng hộ thêm 02 ngày lương, chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh, hạn hán xâm nhập mặn và khắc phục khó khăn sau mưa lũ…

 
Ông Phạm Hồ Bắc – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank trao quà từ thiện tại tỉnh Hà Giang

Phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” được chú trọng và đẩy mạnh. Phong trào thu hút đông đảo nữ ĐV-NLĐ tham gia, hăng say lao động, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua lao động giỏi, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, góp phần nâng cao vị thế của nữ đoàn viên, người lao động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành mục tiêu kinh doanh của đơn vị và toàn hệ thống năm 2020.

Năm 2020, Công đoàn Agribank triển khai nhiệm vụ Trưởng khối thi đua Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và đạt được kết quả tốt; kết thúc năm, các Công đoàn chuyên ngành trong Khối thi đua đã có một năm hoạt động với nhiều điểm sáng, tiếp tục khẳng định rõ vai trò của mình trong các mặt hoạt động, cùng toàn hệ thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
 

Đồng hành cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống luôn chú trọng và làm tốt công tác khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, trình Hội đồng thi đua cấp trên ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát hiện và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến; nêu gương người tốt, việc tốt, tôn vinh cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đã tạo động lực để ĐV-NLĐ tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua có hiệu quả. 

Năm  2020, với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân trong toàn hệ thống được Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn NHVN, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, Công đoàn Agribank tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2015-2020, với các thành tích xuất sắc đã đạt được, Công đoàn Agribank được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 21 cá nhân trong hệ thống Công đoàn Agribank có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 5 năm 2015-2020. Trong năm, Công đoàn Agribank làm tốt công tác khen thưởng; toàn hệ thống được Tổng Liên đoàn tặng 05 Cờ thi đua, 40 Bằng khen; Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng 20 Cờ thi đua, 318 Bằng khen; Công đoàn Agribank tặng 5.277 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và tham gia các phong trào thi đua năm 2019.

Thi đua, khen thưởng trong hệ thống Công đoàn Agribank nói riêng và Agribank nói chung đã trở thành động lực thúc đẩy đoàn viên, người lao động Agribank nỗ lực cố gắng không ngừng, cùng nhau thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong chặng đường tiếp theo với bề dày truyền thống xây dựng và trưởng thành, toàn hệ thống Agribank quyết tâm phấn đấu xây dựng Agribank ngày càng lớn mạnh.

 

Đặng Thị Hồng – Công đoàn Agribank
 


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi