Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính Agribank mở rộng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022

19/01/2021

Ngày 19/01/2021, tại Hà Nội, Công đoàn Trụ sở chính Agribank tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn mở rộng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồ Bắc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank; Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Agribank, Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra, cùng các đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn Trụ sở chính; các đồng chí Chủ tịch các công đoàn trực thuộc Công đoàn Trụ sở chính.

Đồng chí Phạm Hồ Bắc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác đoàn Trụ sở chính Agribank năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, dịch bệnh COVID 19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các nước trên thế giới gây ra khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cùng với những ảnh hưởng tích cực từ các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, với tầm nhìn chiến lược, giải pháp đồng bộ và đội ngũ nhân lực tâm huyết, Agribank vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa làm tròn nhiệm vụ chính trị hỗ trợ nền kinh tế, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. 

Công đoàn Trụ sở chính Agribank luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực góp sức vào mục tiêu phát triển ổn định của toàn hệ thống Agribank. Ban Thường vụ Công đoàn Trụ sở chính Agribank đã xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình công tác Công đoàn với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank và sự chỉ đạo của Công đoàn Agribank. 

Đồng chí Dương Thị Mỹ Hằng – Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Trụ sở chính Agribank trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn Trụ sở chính Agribank năm 2020

Công đoàn Trụ sở chính có 33 công đoàn bộ phận. Tổ chức công đoàn bộ phận được bố trí theo quy mô của tổ chức chuyên môn nghiệp vụ với mục tiêu có sự phối hợp, gắn kết giữa hoạt động công đoàn với hoạt động chuyên môn, đồng thời có sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất giữa các đoàn viên trong cùng một bộ phận. Tổng số đoàn viên công đoàn Trụ sở chính Agribank đến 31/12/2020 là 1.026 đoàn viên. Các công đoàn viên đều có trình độ chuyên môn cao: có 4 Tiến sỹ (chiếm tỷ lệ 0,4%), 338 Thạc sỹ (chiếm tỷ lệ 36.4%); Đại học: 647 người (chiếm tỷ lệ 63.1%). Đội ngũ đoàn viên công đoàn Trụ sở chính có trình độ chuyên môn đồng đều, phẩm chất chính trị tốt tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn. Số đoàn viên có kinh nghiệm nghề nghiệp, nghiệp vụ ngân hàng được bố trí đan xen cùng cán bộ trẻ nhiệt tình nhanh nhạy đã bổ sung, hỗ trợ, phát huy hiệu quả công việc.

Công đoàn Trụ sở chính đã bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành và Công đoàn Agribank để đưa ra các chương trình hành động, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn của mỗi đoàn viên công đoàn. Ban Chấp hành Công đoàn Trụ sở chính thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền cho Đoàn viên Công đoàn nhận thức rõ nhiệm vụ của bản thân người đoàn viên, người cán bộ trong doanh nghiệp là chủ động học tập, tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các ý tưởng mới, sáng kiến, giải pháp trong chuyên môn, lao động sáng tạo, chất lượng, nâng cao năng suất lao động; Thường xuyên động viên đoàn viên công đoàn nêu cao vai trò tham mưu cho Hội đồng thành viên, Ban điều hành về các cơ chế, quy chế, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành; từ đó góp phần tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh toàn hệ thống.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank, Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính, chủ trì Hội nghị

Công tác thi đua được xác định là động lực thúc đẩy hoạt động của tổ chức Công đoàn.  Ngay từ những ngày đầu năm, Công đoàn Trụ sở chính Agribank đã tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, hưởng ứng các phong trào thi đua của Công đoàn Agribank: phong trào “Học tập, nâng cao đạo đức nghề nghiệp”, “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa Agribank”, phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”. 

Công đoàn Trụ sở chính đã được tặng Cờ toàn diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Cờ Nhất khu vực chuyên đề “Xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa Agribank”. Các công đoàn bộ phận gồm: 05 đồng chí được nhận bằng khen toàn diện của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; có 06 đồng chí được nhận bằng khen toàn diện của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có 08 đồng chí được nhận bằng khen chuyên đề của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Đối với danh hiệu thi đua - khen thưởng cấp Công đoàn Agribank: 04 đơn vị đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”; 40 cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”. Đối với Danh hiệu thi đua - khen thưởng cấp Công đoàn Trụ sở chính: 05 đơn vị được công nhận “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, 992 cá nhân được công nhận “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”.

Đồng chí Phạm Thị Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng - Đại diện Công đoàn bộ phận Trung tâm Chăm sóc khách hàng phát biểu tại Hội nghị 

Công tác từ thiện xã hội cũng được Công đoàn trụ sở chính Agribank thực hiện sâu rộng và thường xuyên. Trong năm 2020, Công đoàn Trụ sở chính đã vận động đoàn viên, người lao động tự nguyện đóng góp 4 ngày lương để thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội. Ban Chấp hành Công đoàn Trụ sở chính đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện mang lại ý nghĩa sâu sắc như: Tặng quà cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Huyết học; tài trợ cuộc thi vẽ Mầm xanh yêu thương dành cho con cán bộ Trụ sở chính; mua khẩu trang và nước rửa tay khô cho đoàn viên công đoàn Trụ sở chính phòng chống dịch COVID-19; hỗ trợ kinh phí tặng quà Trường mầm non Kim Quan - Tuyên Quang; ủng hộ các cháu nạn nhân chất độc da cam, người nghèo; hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng cho các cháu học sinh xã Mỹ Gia - huyện Yên Bình; ủng hộ nâng cấp, cải tạo nghĩa trang liệt sỹ xã Thường Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang; ủng hộ lũ lụt miền Trung; ủng hộ chương trình Tết vì nạn nhân chất độc da cam... với tổng số tiền là gần 1,4 tỷ đồng.

Công tác xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn được thực hiện nghiêm túc và bài bản. Công đoàn Trụ sở chính Agribank thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chủ động phối kết hợp với chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền vận động và thực hiện có hiệu quả chủ trương của các cấp ủy Đảng; Tham gia tích cực vào việc học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng luôn được Công đoàn quan tâm, gắn vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của người cán bộ tại đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chắt – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán – Đại diện Công đoàn bộ phận Ban Tài chính Kế toán, phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng dành thời lượng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phát biểu trao đổi của các đồng chí đại diện cho các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trụ sở chính. Qua đây, những ý kiến của các đoàn viên công đoàn bộ phận được truyền tải, phản ánh đầy đủ tới Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Hồ Bắc – Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Agribank ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng của các đoàn viên công đoàn trụ sở chính đối với sự phát triển của Agribank trong năm qua. Trong năm 2021, đội ngũ đoàn viên công đoàn trụ sở chính tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh, là lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển bền vững của Agribank, vượt qua những khó khăn trước mắt và lâu dài… Đồng chí đề nghị Công đoàn Trụ sở chính tiếp tục quan tâm chăm lo sát sao và toàn diện hơn nữa tới đời sống của đoàn viên, người lao động tạo động lực tinh thần giúp người lao động hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Năm 2021 với sự diễn biến khó lường của dịch bệnh, thiên tai, những khó khăn bất ổn của nền kinh tế thế giới… Công đoàn Trụ sở chính Agribank tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Công đoàn cấp trên, đẩy mạnh các hoạt động góp phần cùng chuyên môn thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 14/01/2021 của Hội đồng thành viên về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2021. 

Đồng chí Vũ Quốc Thủy – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng – Đại diện công đoàn bộ phận Ban Thi đua Khen thưởng, phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn trụ sở chính Agribank tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị- tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Ngân hàng nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm lập trường, ý chí cách mạng, đấu tranh cho giai cấp công nhân lao động, hướng dẫn đoàn viên công đoàn thực hiện các nội quy quy định của Agribank, tạo môi trường hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và tôn trọng pháp luật; Kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động hăng say thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Agribank, Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính tiếp thu và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Agribank, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Trụ sở chính và ý kiến đóng góp của các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn bộ phận. Trong năm 2021 và thời gian tới, các hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên, người lao động tại Trụ sở chính sẽ tiếp tục được thực hiện toàn diện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công đoàn viên Trụ sở chính Agribank tiếp tục nỗ lực đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Agribank nói riêng và ngành ngân hàng nói chung.

Agribank News
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi