Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam kỳ họp thứ 7 - Khóa V

30/11/2020

Vừa qua, sáng ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Agribank kỳ họp lần thứ 7 - khóa V (nhiệm kỳ 2018-2023). Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank; đồng chí Phạm Đức Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Agribank; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Agribank.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn 10 tháng đầu năm 2020, theo đó, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và những tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của Agribank và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của đoàn viên, người lao động toàn hệ thống. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đảng ủy Agribank.

Trong 10 tháng đầu năm Công đoàn Agribank cùng Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động; chú trọng công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên Agribank; tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính; công tác kiểm tra, giám sát; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong toàn hệ thống, triển khai Kế hoạch Hội thao Agribank lần thứ IX; đồng thời tổ chức tham gia các Hội thi, Hội thao do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cũng như các đơn vị ngoại ngành tổ chức đạt kết quả cao; hoạt động nữ công, công tác an sinh xã hội và xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, đặc biệt quan tâm đến người lao động Agribank có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cán bộ Agribank đã nghỉ hưu, động viên đoàn viên, người lao động trong dịp tết nguyên đán; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị thiên tai mưa lũ tại các tỉnh Miền Trung... Bằng các hoạt động tích cực, Công đoàn các cấp cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống đã đóng góp nhiều thành tích vào kết quả hoạt động kinh doanh của toàn hệ thống.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn NHVN phát biểu tại Hội nghị

Sau khi thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm; Hội nghị bàn bạc đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trước tình hình kinh tế xã hội trong nước và yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, Agibank trong giai đoạn 2020-2025 và trước mắt là năm 2021, Hội nghị đồng thuận đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đó là, bám sát các chủ trương, kế hoạch của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, chủ động đổi mới trong phương thức hoạt động, tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Agribank lần thứ V; đồng thuận với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên, người lao động đoàn kết, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn; duy trì và tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 đến đoàn viên, người lao động, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, ổn định lao động sản xuất, ổn định kinh tế - xã hội; tiếp tục phổ biến chủ trương cổ phần hóa Agribank, chế độ chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa tới toàn thể đoàn viên, người lao động; nâng cao tình đoàn kết trong đội ngũ đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, góp phần cùng Agribank thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo…

 
Đồng chí Tiết Văn Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị lần này thực hiện công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch Công đoàn Agribank nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng điều lệ của Công đoàn Việt Nam. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực không ngừng, đồng thời ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và tập thể đoàn viên, người lao động toàn hệ thống đã đạt năm 2020. Thời gian qua, Công đoàn Agribank cùng tập thể đoàn viên, người lao động toàn hệ thống đã nỗ lực không ngừng, nâng cao chất lượng trên các mặt hoạt động và đạt được nhiều thành tích,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị Công đoàn Agribank cùng tập thể đoàn viên, người lao động phát huy thành tích đã đạt được tiếp tục phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, cùng các cấp công đoàn ngành Ngân hàng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI; đồng thời lập nhiều thành tích góp phần xây dựng và giữ vững thương hiệu Agribank trên thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế.

Hội nghị nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của đồng chí Tiết Văn Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Agribank. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí ghi nhận sự nỗ lực của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng đội ngũ đoàn viên, người lao động đã đạt được trong 10 tháng đầu năm 2020. Công đoàn Agribank đã lãnh chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thành tích vào sự thành công chung của toàn hệ thống. Trong thời gian tiếp theo đồng chí đề nghị Công đoàn Agribank cần triển khai nhiều chương trình kế hoạch thực hiện theo các mục tiêu chiến lược của  Ngành và của Agribank; đề ra các giải pháp phù hợp trong hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó cần chú trọng công tác bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; tăng cường công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần giúp đoàn viên, người lao động nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Agribank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Agribank. Với tinh thần chỉ đạo tại Hội nghị, trong thời gian tới, Công đoàn Agribank xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức triển khai trong toàn hệ thống, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn hệ thống xây dựng Agribank ngày càng phát triển.

                                                           Đặng Thị Hồng – Công đoàn Agribank 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi