Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Hồng

09/07/2020

Ngày 05/7/2020, tại thành phố Hoa phượng đỏ - Hải Phòng, Công đoàn Agribank tổ chức Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực - phụ trách công đoàn Agribank, các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Agribank, đồng chí Giám đốc các chi nhánh và đồng chí đại diện 19 Công đoàn cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Đồng chí Phùng Văn Hưng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Khu vực Đồng bằng Sông Hồng chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong những tháng đầu năm 2020, trước những khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, đặc biệt là đại dịch Covid - 19 có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của hệ thống Agribank nói chung và các đơn vị trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng nói riêng. Trước tình hình đó, các Công đoàn cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Hồng bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban điều hành, Công đoàn Agribank, phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và Agribank; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, đẩy mạnh hoạt động xã hội từ thiện, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tổ chức tham gia Hội thao - Hội thi - Hội diễn; nâng cao chất lượng các hoạt động nữ công; làm tốt công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, kiểm tra quản lý tài chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ký giao ước thi đua; duy trì việc học tập nâng cao đạo đức nghề nghiệp, nghiêm chỉnh chấp hành thể lệ chế độ của ngành, pháp luật của Nhà nước trong ĐV - NLĐ Agribank, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới ĐV-NLĐ về chủ trương cổ phần hóa Agribank và các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động khi thực hiện cổ phần hóa… 

Trong 6 tháng đầu năm với những cố gắng nỗ lực các Công đoàn cơ sở khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả cao trong hoạt động công đoàn, tạo sự tin tưởng, môi trường lao động tốt để đoàn viên, người lao động luôn yên tâm công tác, hăng say lao động, nỗ lực học tập, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu hoạt động kinh doanh đã đề ra. Trong năm 2019, Công đoàn cơ sở chi nhánh tỉnh Bắc Ninh là 1 trong 4 Công đoàn cơ sở được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn cơ sở chi nhánh Hải Dương là 1 trong 19 Công đoàn cơ sở được tặng Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Ngoài ra còn có 04/19 Công đoàn cơ sở được tặng Bằng khen của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, 42/251 cá nhân được Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tặng Bằng khen.


             
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các Công đoàn cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành và của Agribank, với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của ĐV-NLĐ, các Công đoàn cơ sở tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tổ chức thực hiện tốt hoạt động công đoàn trong toàn hệ thống; tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách để chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên ĐV-NLĐ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, công tác tài chính, nữ công, an sinh xã hội, đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn Agribank, tập trung được sức lực, trí tuệ, nâng cao tình đoàn kết trong đội ngũ ĐV-NLĐ toàn hệ thống, nhằm tăng cường sức mạnh của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank và Nghị quyết  Đại hội lần thứ V Công đoàn Agribank. 

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, Hội nghị triển khai công tác tổ chức Hội thao Agribank lần thứ IX theo kế hoạch số 54/NHNo-CĐ ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Agribank. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hồ Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Công đoàn Agribank đánh giá cao những hoạt động của các Công đoàn cơ sở trong khu vực, ghi nhận và biểu dương kết quả các Công đoàn cơ sở và tập thể đoàn viên, người lao động đã đạt được. Đồng thời cũng nhấn mạnh: Trong thời gian tới các Công đoàn cơ sở cần khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định được vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh tình hình kinh doanh của ngành còn nhiều khó khăn, thách thức; tập trung động viên đoàn viên, người lao động ra sức lao động, học tập, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đóng góp sức mình cùng Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tiếp tục giữ vững thương hiệu, xây dựng Agribank ngày càng phát triển vững mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị giao ban, Công đoàn Agribank  tổ chức giao lưu thể thao các Công đoàn cơ sở và gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo nguyên là Giám đốc tại Công đoàn cơ sở khu vực đã nghỉ chế độ để động viên và tri ân với đóng góp cho hoạt động kinh doanh và hoạt động công đoàn trong khu vực. 


Đặng Thị Hồng
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi