Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank, nhiệm kỳ 2023-2028.

19/09/2022

Ngày 08/4/2022, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ và Kế hoạch số 265/KH-CĐNH ngày 18/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 06/9/2022, Công đoàn Agribank đã ban hành Kế hoạch số 396/KH-NHNo-CĐ về “Tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank, nhiệm kỳ 2023-2028”.

 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức tập huấn Đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống công đoàn NHVN nhiệm kỳ 2023-2028

Theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Agribank đã ban hành, Đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank được tiến hành trong năm 2023, cụ thể:  Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức từ ngày 01/01/2023 và hoàn hành trước 31/5/2023; thời gian đại hội công đoàn cơ sở không quá 02 buổi (01 ngày). Đại hội công đoàn Agribank được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn cấp cơ sở và xong trước 31/7/2023; thời gian đại hội không quá 03 buổi (1,5 ngày). Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank, nhiệm kỳ 2023-2028 là cơ sở để ban chấp hành công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn cấp mình phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

 
Người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank và Đại hội Công đoàn các cấp NK 2023-2028

Đại hội Công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào đoàn viên, người lao động; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn cấp mình và cấp trên; quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Công đoàn cấp trên và cấp ủy Đảng đồng cấp về Đại hội Công đoàn các cấp. Đại hội tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua, phương hướng nhiệm kỳ mới; bầu vào Ban Chấp hành công đoàn khóa mới những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo phong trào đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới…
 

Kịp thời tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở theo quy định

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch đề ra, Công đoàn Agribank đề nghị các cấp công đoàn trong toàn hệ thống và toàn thể đội ngũ đoàn viên, người lao động nỗ lực học tập, lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Agribank. Đồng thời tiếp tục đổi Đại hội công đoàn cả về nội dung và hình thức theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường cụ Công đoàn các cấp nhiệm kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, của Agribank trong thời kỳ hội nhập quốc tế; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo bảo về quyền, lợi ích  hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động trong hệ thống Agribank.
                                                             

 

Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi