Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hệ thống Agribank

01/12/2021

Phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình, những năm qua, các cấp công đoàn trong toàn hệ thống Agribank đã chủ động tham gia và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từng bước nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị nói riêng và toàn hệ thống Agribank nói chung. 

Thực hiện sự phân công của Đảng ủy, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ Agribank, Công đoàn Agribank làm cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của Agribank, tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở của Agribank, thực hiện các nhiệm vụ như: Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành lại quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Agribank; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ của Agribank; tổ chức chỉ đạo các đơn vị cơ sở trong toàn hệ thống triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định.

Hội nghị Người lao động được tổ chức hàng năm tại các đơn vị trong toàn hệ thống

Hàng năm, căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Agribank tổ chức lãnh, chỉ đạo Công đoàn các cấp trong toàn hệ thống làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, người lao động; tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng và thực hiện quy chế làm việc ở cơ sở tại từng đơn vị, tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng, giám sát thực hiện cơ chế chính sách đối với người lao động, tham gia hoạt động xã hội, từ thiện với địa phương, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Bộ luật Lao động; thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Agribank hướng dẫn các công đoàn các cấp trong toàn hệ thống tăng cường công tác phối hợp giữa Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Ban lãnh đạo chuyên môn trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, động viên và tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động phát huy tính dân chủ và quyền làm chủ tập thể của mình; thường xuyên nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn viên, người lao động, giải quyết kịp thời những vướng mắc tại đơn vị và toàn hệ thống; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở, kịp thời cập nhật và nắm bắt kỹ năng, kiến thức cơ bản nghiệp vụ công tác công đoàn để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn tại cơ sở…

Công đoàn cơ sở quan tâm thăm hỏi, tặng quà gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Qua triển khai, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giữa tổ chức công đoàn với chuyên môn tại Agribank ngày càng được nâng lên, được sự đánh giá cao của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương. Những năm qua Agribank luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, tạo môi trường làm việc tốt, đảm bảo tạo đủ việc làm, thu nhập, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 4 vạn người lao động; tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt Agribank có những hoạt động chăm lo thiết thực, kịp thời đối với đoàn viên, người lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và kéo dài, giúp đoàn viên, người lao động thêm yêu ngành yêu nghề, yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp phát triển chung của hệ thống. 

Hàng năm, tại Agribank các đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức công khai, kiểm tra, giám sát, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định…, từ đó giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên, người lao động, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, góp phần tích cực trong việc ổn định doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển bền vững…

Với kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp công đoàn trong toàn hệ thống đã góp phần thúc đẩy ngày một tốt hơn mối quan hệ lao động tại Agribank, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là hạt nhân quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định tại đơn vị. Để góp phần cùng Agribank triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới, đòi hỏi Công đoàn các cấp cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn và điều chỉnh lề lối làm việc theo hướng công khai, dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ của mình, cùng hướng đến mục tiêu chung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Agribank phát triển bền vững. 


Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi