Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng tại hệ thống công đoàn Agribank

20/07/2022

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, những năm qua, tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống Agribank ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Tham gia xây dựng Đảng là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, mà trong đó công tác bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhận thức rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Công đoàn Agribank đã triển khai tới các cấp công đoàn trong toàn hệ thống thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, đạt kết quả cao trong công tác phát triển đảng viên mới tại cơ sở.

 
Thực hiện công tác phát triển đảng viên tại cơ sở

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức công đoàn các cấp luôn chủ động trong công tác tổ chức học tập, chăm lo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa doanh nghiệp cho thế hệ trẻ, phát động các phong trào thi đua; tạo nguồn phát triển đảng viên mới, xây dựng kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng. Thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể, tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống đã tạo môi trường lành mạnh cho đội ngũ quần chúng ưu tú rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức trong sáng, ý thức tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, của Ngành và Agribank.


Nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm có đội ngũ đảng viên trẻ kế cận, những năm qua, công tác phát triển đảng viên tại các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Agribank đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Cùng với công tác chăm lo, bồi dưỡng các cấp công đoàn làm tốt công tác phân công cán bộ theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú để phát triển Đảng. Với những cố gắng nỗ lực trong công tác tham gia xây dựng Đảng, trong giai đoạn 2015 - 2021, các cấp công đoàn trong toàn hệ thống Agribank đã bồi dưỡng, giúp đỡ cho trên 10 nghìn đoàn viên được tham gia học tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và trên 7 nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào tổ chức Đảng; đến tháng 4/2022 toàn hệ thống có tổng số trên 23 nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong tổ chức công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Agribank. Đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, hằng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ.


 
Chia sẻ niềm hân hoan cùng đồng nghiệp sau khi được đứng trong đội ngũ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Cùng với việc quan tâm tham gia công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên, tổ chức công đoàn các cấp đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt cẩm nang văn hóa Agribank, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, kiểu mẫu... Bên cạnh đó, Công đoàn Agribank hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động, kiện toàn ban Thanh tra Nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phối hợp với chuyên môn thực hiện nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho đoàn viên, người lao động và tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được quan tâm và triển khai có hiệu quả…

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác tham gia xây dựng Đảng và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với các hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn tham gia công tác xây dựng Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng hàng năm, xứng đáng là “cánh tay phải đắc lực”, là cầu nối giữa Đảng đến với đoàn viên, người lao động. 

 

Đặng Thị Hồng - Công đoàn Agribank
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi