Agribank hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

20/09/2021

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được Tổng thanh tra Chính phủ phát động mới đây, với mục tiêu nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Agribank là một trong những đơn vị sớm tích cực tham gia cuộc thi, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của mình đối với công cuộc phòng chống tham nhũng của ngành Ngân hàng nói riêng và đất nước nói chung.

Đề án “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/7/2019. Mục tiêu của đề án là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 04/9/2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 1512/KH-TTCP thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Ngày 20/8/2021, Tổng thanh tra Chính phủ ban hành quyết định số 450/QĐ-TTCP ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” với mong muốn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao. 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được tổ chức dành cho tất cả các cán bộ công chức, viên chức, người dân trên cả nước với các nội dung chính: các kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, hiểu biết về sự phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

Đồng thời cuộc thi được tổ chức cũng là một trong những cách thức hiệu quả để nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng chống tham nhũng. Thông qua cuộc thi, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng được phát huy; cùng với đó là việc quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được thực hiện sâu rộng và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để khuyến khích động viên cán bộ ngành Ngân hàng tích cực hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, ngày 08/9/2021, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 3051/TTGSNH7 về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thể lệ cuộc thi và đề thi đã được đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ (https://thanhtra.gov.vn) và Báo Thanh Tra (https://thanhtra.com.vn)


                                    Ngọc Hà
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi