Đại hội Đảng bộ Agribank Chi nhánh Mỹ Đình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

26/06/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, được sự đồng ý của Đảng ủy Agribank, ngày 20/06/2020, Đảng bộ Agribank Chi nhánh Mỹ Đình long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của 46 Đảng viên đến từ 04 Chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nền kinh tế có nhiều biến động, cạnh tranh giữa các Ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn ngày càng gay gắt, Đảng bộ Agribank Mỹ Đình đã bám sát nghị quyết, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, phân tích và năm bắt được định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Agribank để đưa ra các giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, xuất sắc. Với những điều kiện thuận lợi về vai trò chủ đạo và chủ lực của Agribank đối với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực khác của nền kinh tế Việt Nam, cùng với đó Đảng bộ Agribank Mỹ Đình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Agribank là một trong những yếu tố giúp Chi nhánh vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội II đã đề ra. Đảng bộ Agribank Mỹ Đình đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ Agribank Mỹ Đình đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Cấp ủy và Ban lãnh đạo Chi nhánh rất quan tâm chỉ đạo thực hiện văn hóa Agribank nghiêm túc, thường xuyên chấn chỉnh lề lối, tác phong giao dịch đối với cán bộ giao dịch viên để góp phần đắc lực tạo nên bản sắc, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng được Đảng bộ Agribank Mỹ Đình đặc biệt quan tâm với nhiều hoạt động ý nghĩa; Công tác xây dựng Đảng đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên; Làm tốt công tác an ninh bảo vệ cơ quan; Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến công việc; Đảng bộ luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống của Đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát BCH Đảng bộ và UBKT Đảng ủy chưa phát hiện trường hợp tập thể chi bộ hay đảng viên nào có dấu hiệu vi phạm, các Chi bộ và đảng viên đều chấp hành tốt Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và của Agribank. Qua đó, vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, định hướng của các cơ sở đảng được nâng cao.

Đại hội đã thể hiện đúng tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, đã thông qua báo cáo chính trị, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, bài học kinh nghiệm, đồng thời quyết định mục tiêu, phương hướng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Với tinh thần xây dựng, ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội đã bầu 05 đồng chí đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, năng lực công tác vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên Chi nhánh đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025 Đảng bộ Agribank Mỹ Đình đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết đại hội đã được thông qua với sự nhất trí tuyệt đối, thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Đức khẳng định, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề, BCH Đảng bộ Agribank Mỹ Đình khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể trong toàn khóa, đảm bảo sự sáng tạo, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào triển khai thực hiện, xây dựng Đảng bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh; tạo bước đột phá trong thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra, đóng góp vào quá trình phát triển của Agribank nói chung và Đảng bộ Agribank Mỹ Đình nói riêng.


                                                                                                                                                                  Thu Huyền – Agribank Chi nhánh Mỹ Đình

 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi