Agribank thực hiện nghiêm túc công tác truyền thông về các chính sách bảo hiểm xã hội

16/02/2021

Bảo hiểm xã hội có tính nhân văn sâu sắc bởi tăng cường tính đoàn kết và chia sẻ rủi ro cho người lao động, đồng thời bảo vệ, ổn định cuộc sống cho các thành viên trong xã hội. Trên tinh thần đó, để bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống một cách sâu rộng, và thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội đã được ra đời và phát huy hiệu quả.

Trong ba năm qua, bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến Bảo hiểm xã hội, Agribank đã không ngừng thực hiện các giải pháp tích cực truyền thông toàn diện về nội dung nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần tạo sự đồng thuận đảm bảo cán bộ đảng viên, người lao động Agribank tiếp cận tốt nhất những thông tin cụ thể, thiết thực về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó đảm bảo thống nhất trong nhận thức và hành động, hướng đến đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Xác định “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai hiệu quả Nghị quyết, Đảng ủy Agribank, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị.

Agribank tuyên truyền các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội của người lao động đến toàn thể người lao động qua các Hội nghị và nhiều kênh thông tin nội bộ khác

Các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội của người lao động được Agribank chủ động tuyên truyền tại Hội nghị người lao động, Hội nghị đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo chuyên môn với cán bộ, người lao động, các Hội nghị khác; qua các kênh thông tin nội bộ gồm Website, Bản tin…; qua việc Agribank hợp tác truyền thông cùng Báo Bảo hiểm xã hội - cơ quan ngôn luận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết sâu rộng đến đông đảo công chúng, người dân.

Thông qua làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức đúng, đầy đủ, hàng năm, Agribank thực hiện nghiêm túc các quy định về Bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ về Bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động Agribank; kịp thời tư vấn, hỗ trợ giải đáp đối với người lao động về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế; Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin các cán bộ tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế.

Bên cạnh đó, Agribank thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” thông qua triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: Lãnh đạo các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động tại Agribank; Thông tin kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, người lao động Agribank về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế. Nâng cao năng lực đối với cán bộ phụ trách công tác này tại Agribank; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, tăng cường phối hợp giữa Agribank với các đơn vị liên quan, cơ sở y tế uy tín để cán bộ, người lao động Agribank có điều kiện thuận lợi khi khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo sức khỏe, quyền lợi của người lao động…

Agribank là nơi người lao động gắn bó và trao gửi nhiệt huyết, đam mê

Thông qua thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm chỉ đạo “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân” được nêu rõ trong Nghị quyết, kết quả triển khai BHXH cụ thể tại Agribank đạt được kết quả đáng ghi nhận: Trong toàn hệ thống Agribank, hàng năm, 100% cán bộ nhân viên, người lao động tham gia BHXH: 36.621 người (năm 2018); 37.971 người (năm 2019); 36.838 người (tại thời điểm báo cáo tháng 11/2020). Tại Agribank không có tình trạng nợ đọng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Agribank đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, ngành liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho người lao động; gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện... qua đó tích cực góp phần bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền được an sinh xã hội của cán bộ nhân viên, người lao động Agribank.

Nghị quyết 28-NQ/TW đặt mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH đến các năm 2021, 2025, 2030, tương ứng phải đạt bao phủ 35%, 45%, 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, trong đó, yêu cầu phát triển BHXH tự nguyện với mục tiêu phải đạt từ 1%, 2,5%, 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; với Bảo hiểm thất nghiệp phải đạt 28%, 35%; 45% lực lượng lao động tương ứng đến các năm 2021, 2025, 2030. Trong bối cảnh việc khai thác, mở rộng diện bao phủ tham gia BHXH còn rất nhiều khó khăn, những mục tiêu mà Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra được nhận định là những thách thức vô cùng lớn, tuy nhiên nếu đạt được sẽ góp phần quan trọng “thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước”.

Chung tay cùng hệ thống chính trị, toàn dân thực hiện tốt chính sách Bảo hiểm xã hội, thời gian tới, Đảng ủy Agribank xác định tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị toàn hệ thống, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28 theo hướng không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận thông tin. 
 

Trong suốt hành trình và phát triển của mình, Agribank cũng là nơi khách hàng yên tâm trao gửi niềm tin

Đồng thời, Agribank tiếp tục quan tâm phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.


Bảo hiểm xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại Agribank là một trong những điều kiện quan trọng để khích lệ, động viên và tạo động lực cho người lao động yên tâm làm việc, phục vụ khách hàng và cống hiến cho doanh nghiệp. Và đó cũng là một trong những nguyên do để trong suốt hành trình và phát triển của mình, Agribank luôn là địa chỉ tin cậy để khách hàng trao gửi niềm tin.

Thanh Bình

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi