Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm Agribank triển khai nhiệm vụ năm 2022

01/06/2022

Vừa qua, ngày 06/5/2022, tại Trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), ông Phạm Đức Ấn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm (PCTN&TP) Agribank - Chủ tịch Hội đồng thành viên đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo PCTN&TP Agribank (Ban Chỉ đạo) để tổng kết công tác PCTN&TP của Agribank năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, Agribank luôn coi công tác PCTN&TP là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuỵên, chủ động thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp PCTN&TP như: Phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đặc biệt các văn bản liên quan về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản định chế; xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ; quy định và thực hiện phân công, phân cấp, ủy quyền, bố trí, luân chuyển cán bộ công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt vào các hoạt động dịch vụ của ngân hàng; công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; phát huy quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra của Agribank; chỉ đạo, chấn chỉnh các đơn vị khắc phục, chỉnh sửa các tồn tại, vi phạm qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; xử lý nghiêm cán bộ vi phạm; tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng,...

Với các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác PCTN&TP của Agribank đã và đang có tác dụng rõ rệt trong việc thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ trong việc tuân thủ các quy định của Agribank và pháp luật; răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Agribank, bảo đảm an toàn và phát triển vốn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tại một số đơn vị công tác kiểm tra, giám sát nội bộ còn chủ quan, lơ là, chưa phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vi phạm, đặc biệt trong lĩnh vực, nghiệp vụ huy động vốn và tín dụng. 

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung cụ thể như: (i) Tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành chỉ thị/văn bản chỉ đạo toàn hệ thống về công tác PCTN, tiêu cực (TC) tập trung vào các nhóm vi phạm dẫn đến cấu thành hành vi tội phạm hoặc tiêu cực và các giải pháp xử lý đối với các nhóm vi phạm; (ii) Kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, các Tiểu Ban Chỉ đạo; (iii) Chỉ đạo sát sao các vụ việc nổi cộm ngay từ khi phát sinh cho đến khi xử lý, thu hồi thiệt hại (nếu có); (iv) Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hành vi tham nhũng, tiêu cực để cảnh báo, răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, hành vi tham nhũng; (v) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình nghiệp vụ tuân thủ pháp luật và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Agribank; (vi) Hoàn thiện Nội quy lao động của Agribank; (vii) Xem xét trách nhiệm của cán bộ kiểm tra, giám sát không phát hiện hoặc cố tình không phát hiện các vi phạm; (viii) Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện giải pháp cài đặt dịch vụ thông báo biến động số dư tiền vay đối vói tất cả khách hàng....

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN&TP Agribank thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và tội phạm (TC&TP) năm 2022: (1) Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tội phạm; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC&TP, tập trung vào các nội dung: Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng về PCTN,TC&TP; Pháp luật về PCTN,TC&TP; Văn bản, chỉ đạo của NHNN và Agribank về PCTN,TC&TP; nhận diện các hành vi tội phạm tham nhũng, tiêu cực và các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; biện pháp PCTN,TC&TP theo quy định của pháp luật, Agribank,...(3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ đặc biệt là người đứng đầu đơn vị; (4) Thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng; (5) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, đảm bảo giảm thiểu thiệt hại cho Agribank; (6)Tập trung thu hồi tài sản của Agribank bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; (7) Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp khách hàng, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện và xử lý các hành vi về tham nhũng, tiêu cực; (8) Phối hợp với các Cơ quan chức năng trong công tác PCTN,TC&TP; (9) Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP của Agribank khi có thay đổi về nhân sự; các Tiểu Ban Chỉ đạo PCTN,TC&TP của các đơn vị; (10) Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong công tác PCTN,TC&TP; (11) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; (12) Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN,TC&TP.

 

Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi