Đảng ủy Agribank thực hiện Chỉ thị 35 nghiêm túc hiệu quả  

06/08/2020

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Đảng ủy Agribank) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, chỉ thị quy định của Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Agribank luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy Agribank về đại hội đảng bộ các cấp. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã thực hiện chặt chẽ kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020- 2025 và kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời các đơn vị hợp nhất công tác Đảng, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi nhánh, đơn vị đồng thời tập trung chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Xác định việc thảo luận, đóng góp các dự thảo văn kiện là một trong những nội dung quan trọng của đại hội, các đại hội đã bố trí thời gian phù hợp để đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp.

 

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Agribank. Nhân sự dự kiến ban chấp hành, nhân sự chủ chốt khóa mới được chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện có trong quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời chủ động sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ gắn với nhân sự đại hội.

Bên cạnh đó, nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình, quy định và được thực hiện một cách công tâm, khách quan, công khai, dân chủ, nên hầu hết các đại biểu dự đại hội đều thống nhất cao với các báo cáo phương án nhân sự trình đại hội, không có hiện tượng vận động, tranh cử trong bầu cử, danh sách đề cử ban chấp hành và danh sách đề cử đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị cũng là danh sách bầu cử tại đại hội. Công tác bầu cử cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.
Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được cấp ủy quan tâm, trong đó chú trọng công tác chính trị tư tưởng trong đảng bộ, chi bộ trước đại hội, tạo được không khí phấn khởi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc trong cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, thực hiện. Việc nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội kịp thời, góp phần làm ổn định tình hình tư tưởng của người lao động trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập trong các doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, nội dung, hình thức phong phú có tác dụng thiết thực và hiệu quả hơn.

Đến ngày 27/3/2020, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Sơn và Thanh Trì  được Ban Thường vụ chọn làm đại hội điểm của Đảng bộ Agribank và đã hoàn thành tổ chức Đại hội theo kế hoạch. Sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã có báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đại hội điểm để các chi, đảng bộ trực thuộc tham khảo, học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Theo nhận định chung, công tác tổ chức đại hội điểm ở các đảng bộ cơ sở được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc và đạt yêu cầu đề ra. Ban thường vụ Đảng ủy Agribank kịp thời xây dựng kế hoạch, phân công các đơn vị tham mưu giúp việc trực tiếp hỗ trợ công tác chuẩn bị đại hội của đảng bộ cơ sở; trực tiếp xem xét, phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, yêu cầu cơ cấu cấp ủy khóa mới đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy, đảng viên trong đảng bộ cơ sở đã khẩn trương, tích cực và nghiêm túc trong chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại biểu về dự đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, tích cực đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn, lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cấp ủy khóa mới; đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên và bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội. Đại biểu dự đại hội chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật phát ngôn.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở còn những hạn chế cần khắc phục. Việc gợi ý thảo luận có nơi chưa đi vào trọng tâm, chưa nêu được vấn đề cốt lõi, nhằm làm rõ những mục tiêu, giải pháp, trong thảo luận còn chung chung, ít ý kiến tranh luận, nhiều ý kiến phát biểu chưa sinh động, mang tính chất tham luận, có một số báo cáo thảo luận ngắn dẫn đến chất lượng thảo luận không đảm bảo. Việc điều hành của đoàn chủ tịch khi xin ý kiến đại hội đến khi biểu quyết cần phải có thời gian để đại hội nghiên cứu, quyết định, kết hợp chặt chẽ với việc quan sát hội trường. Tính đến ngày 30/6/2020, toàn đảng bộ Agribank có 75/75 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở (đạt tỷ lệ 100%). 

 

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank Trần Văn Thịnh cho biết “Nhìn chung việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và Đề án nhân sự được chuẩn bị bài bản, chu đáo, kỹ lưỡng và trình Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank xem xét phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Việc tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội, công tác phục vụ đại hội thực hiện bài bản chu đáo và góp phần vào thành công chung của đại hội”.

Các đại biểu tham dự có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đại hội; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015- 2020, chương trình hành động, văn kiện của cấp trên, đề án nhân sự ban chấp hành và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Agribank lần thứ X và thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm bầu cử. Việc thảo luận, đóng góp các văn kiện đại hội được thực hiện nghiêm túc, thiết thực. Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo chặt chẽ đúng quy định, hầu hết các kết quả bầu cử đều đảm bảo cơ cấu và đúng định hướng, . . Từ những bài học kinh nghiệm của công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở sẽ giúp cho Đảng ủy Agribank chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Minh Trung
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Hội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội
Theo dõi chúng tôi