Cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ vững vị trí then chốt nền kinh tế

29/01/2023

Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, vai trò của NHTM Nhà nước hàng đầu Việt Nam, vượt qua một năm 2022 nhiều khó khăn, thách thức, Agribank với sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành cùng sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống đã hoàn thành toàn diện, vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021, góp phần củng cố sức mạnh, vị thế, đóng góp của toàn Khối trong thành tựu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tiếp tục khẳng định và giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế. 

Cơ sở quan trọng để hoàn thành toàn diện các mặt hoạt động

Năm 2022, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt được nhiều kết quả tích cực. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của các doanh nghiệp trong Khối.

Agribank cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối DNTW đã có những đóng góp quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Trong thành tựu chung của đất nước, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó có Agribank đã có những đóng góp quan trọng thể hiện nỗ lực rõ nét để thích ứng, linh hoạt trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61 % kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6 % kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021. Trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước. 

Khẳng định vai trò đầu tàu của NHTM Nhà nước hàng đầu

Năm 2022, trên cơ sở nhận định tình hình, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Khối DNTW, Ngân hàng Nhà nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện của Đảng ủy, Agribank đã chủ động chỉ đạo, điều hành theo kịch bản khó khăn nhất, điều chỉnh kịp thời theo diễn biến thực tế phát sinh, qua đó đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, vai trò tiên phong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng thể hiện rõ nét, là hạt nhân trong triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của doanh nghiệp là an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Đoàn thanh niên Agribank nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị đầy đủ điều kiện để vận hành Đảng bộ toàn hệ thống Agribank. 

Trong điều kiện khó khăn, Agribank đã thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu đi đầu của một ngân hàng thương mại Nhà nước lớn trong tuân thủ pháp luật, thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ của Chính phủ, NHNN, là công cụ quan trọng của Nhà nước, NHNN góp phần hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại cổ phần trong thời điểm khó khăn, ổn định thị trường tiền tệ, ổn định lãi suất. Thực hiện chính sách giảm, miễn lãi đặc biệt để thu hồi nợ đã xử lý rủi ro có hiệu quả cao; tiếp tục giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng theo chủ trương của Chính phủ, NHNN. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn, triển khai hiệu quả 07 chương trình tín dụng chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn vốn Agribank chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.  

Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn với nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất thị phần tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,87 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,71 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỷ đồng, trong đó trên 65% dư nợ cho vay phục vụ phát triển "Tam nông". Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo quy định. Kết quả kinh doanh đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất đối với ngân sách Nhà nước. Agribank cùng ngành Ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, triển khai thành công ngân hàng số (Agribank Digital), là cơ sở đẩy mạnh ngân hàng số, ngân hàng bán lẻ. 
Uy tín, thương hiệu của Agribank tiếp tục được khẳng định thông qua sự đánh giá, ghi nhận, vinh danh của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế và đặc biệt, giá trị thương hiệu tiếp tục tăng mạnh, là thương hiệu Ngân hàng giá trị nhất Việt Nam theo đánh giá của Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance.

Tăng cường sức mạnh Khối DNTW, giữ vững vị trí then chốt của nền kinh tế

Với những dấu ấn đậm nét nhờ sự nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống trong một năm vượt khó thành công, Agribank tự hào cùng Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngành Ngân hàng đã có những đóng góp tích cực, toàn diện vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Vị thế của các doanh nghiệp Nhà nước trong Khối DNTW được củng cố, ngày càng lớn mạnh và thể hiện rõ nét vị trí then chốt của nền kinh tế. Đặc biệt, sự gắn kết giữa các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị, tạo nên sức mạnh tổng lực của toàn Khối ngày càng vững chắc. 

Điều này được thể hiện rõ nét trong các hoạt động Agribank hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Thời gian qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của Agribank tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nông, lâm, thủy hải sản... đã và đang đóng góp quan trọng vào thúc đẩy quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ các mặt hàng mang thương hiệu Việt thay thế hàng nhập khẩu, nhất là hoàn thiện, nâng hạng, tiến tới chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế các sản phẩm OCOP, VIETGAP... góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước và đóng góp lớn trong tổng GDP hằng năm, hỗ trợ tích cực phát triển thị trường nội địa theo hướng bền vững. Cùng với đó, những sản phẩm dịch vụ như mở tài khoản trực tuyến, Agribank E-Mobile Banking, AutoBank CDM, Đề án phát triển dịch vụ thẻ nông nghiệp nông thôn, thẻ Lộc Việt, ngân hàng số - Agribank Digital... đã góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định thương hiệu sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt.

 Agribank tích cực cùng các đơn vị trong Khối DNTW phát huy vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển, đóng góp tích cực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thực tế, thông qua cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ, kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, ký kết hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã khẳng định quyết tâm của Agribank thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và chủ trương của Chính phủ về phát huy vai trò “đầu tàu” của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ nhau cùng phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, đóng góp tích cực vào Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ và hệ thống, Agribank chủ động, quyết tâm, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 - ghi dấu hành trình tự hào 35 năm phát triển của Agribank

Tiếp nối những thành quả đạt được, Đảng ủy Agribank tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ và hệ thống, chủ động, quyết tâm, đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 - ghi dấu hành trình tự hào 35 năm phát triển của Agribank (26/3/1988-26/3/2023); tiếp tục cùng các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương giữ vững vai trò, vị trí then chốt, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Nhật Minh

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi