Đảng bộ Agribank Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

21/01/2021

Ngày 20/01/2021, Đảng bộ Agribank Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Chi nhánh, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã đề ra. 

Hội nghị có sự tham dự của 90 đảng viên trong toàn Đảng bộ do đồng chí Phạm Văn Hòa, Báo cáo viên Thành ủy, Phó Bí Thư Đảng bộ Khu công nghệ cao và các KCN thành phố Đà Nẵng tới quán triệt và phổ biến các nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết lần thứ III Đảng bộ Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe những kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, những hạn chế bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua; đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh tình hình, những dự báo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, lâu dài; nêu bật những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ để thực hiện những chỉ tiêu quan trọng phát triển KT-XH trong cả nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn tương lai; báo cáo tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Ân, Bí Thư Đảng ủy Agribank Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy Chi bộ trực thuộc, các Chi nhánh loại II, Phòng nghiệp vụ cùng các tổ chức đoàn thể Chi nhánh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết lần thứ III Đảng bộ Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, đơn vị, đoàn thể, phù hợp với tình hình hoạt động, thế mạnh của đơn vị. 

Đồng thời đồng chí nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nội dung chương trình hành động mà đơn vị ban hành gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn tại đơn vị, tránh bệnh hình thức, chung chung, trong đó công tác tuyên truyền cần tiến hành thường xuyên, liên tục và có chiều sâu từ cán bộ đảng viên đến người lao động để thấm nhuần, từ đó hành động đưa vào thực tiễn, nhấn mạnh đến vai trò cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị.

Trần Đình Hà – Agribank Đà Nẵng

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi