Đảng bộ Agribank: “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

15/10/2020

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao, thời gian qua, Đảng ủy Agribank đã tổ chức, triển khai đi vào chiều sâu, có chất lượng và đạt được nhiều kết quả tích cực về công tác dân vận.

Thực hiện Nghị quyết số 25 - QĐ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và Kế hoạch số 61 - KH/ĐUK của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019 -2020, Đảng ủy Agribank đã quan tâm xây dựng kế hoạch cụ thể và quán triệt, triển khai kịp thời thực hiện công tác dân vận đến cán bộ, đảng viên, người lao động, gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Quyết định số 1012/QĐ - HĐTV - CĐ ngày 26/11/2019 của Hội đồng thành viên về quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Agribank và thực hiện văn hóa Agribank.

Để thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Agribank đã phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành ngân hàng; phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh hàng năm với chủ đề: Người lao động Agribank đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh. Công tác dân vận được triển khai gắn liền với trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank với phong trào thi đua hoàn thành tốt công việc được giao, công tác huy động vốn, công tác phát triển khách hàng, công tác thu hồi nợ xấu... Đảng ủy Agribank lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc và chuyên môn thường xuyên quán triệt và nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, đảng viên về tầm quan trọng của công tác dân vận đối với hoạt động của Đảng bộ và hệ thống Agribank; gắn công tác dân vận với việc phát huy nguồn lực tìm kiếm, phục vụ, tư vấn, hỗ trợ khách hàng; tăng cường đoàn kết nội bộ thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trao đổi nghiệp vụ, từ đó tạo được sự thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Làm tốt công tác dân vận, từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp đối với quá trình phát triển Agribank

Điểm nổi bật mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển khách hàng của Agribank là tập trung nguồn lực vào công tác hỗ trợ chăm sóc, phục vụ với thái độ ân cần, tận tình, chu đáo trên cơ sở nắm bắt kịp thời các thông tin, nhu cầu khách hàng, từ đó, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách áp dụng phù hợp với tình hình thực tế của Agribank, trong đó xác định lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động.

Giai đoạn 2015 - 2020 được Agribank xác định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, tạo nền tảng vững chắc và là tiền đề tiến tới cổ phần hóa. Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Agribank đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, bám sát diễn biến thị trường, chỉ đạo toàn hệ thống phát huy sức mạnh, nội lực của tập thể, cán bộ người lao động toàn hệ thống chủ động, triển khai quyết liệt, linh hoạt đồng bộ các nhóm giải pháp, đưa hoạt động kinh doanh của Agribank tiếp tục tăng trưởng cao và an toàn, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của NHTM hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn.

Từ làm tốt công tác dân vận, thông qua các phong trào thi đua được triển khai, đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân, điển hình tiên tiến có đóng góp quan trọng vào thành quả đạt được của Agribank, cụ thể: Giai đoạn 2015 - 2020 toàn hệ thống có 53 tập thể và cá nhân được vinh dự đón nhận Huân chương của Nhà nước, 21 tập thể được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 75 tập thể và cá nhân được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1878 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, 396 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng; 103 tập thể được nhận cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, 12391 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 325 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Agribank là đơn vị duy nhất trong các ngân hàng thương mại vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương, khen thưởng trao cờ Thi đua cho Tập thể Đảng bộ Agribank và tặng bằng khen cho 02 cán bộ Agribank có thành tích xuất sắc tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2009-2019. Hiệu quả từ công tác dân vận của có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy sức mạnh của tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động chung sức, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Cán bộ Agribank được tuyên dương điển hình "Dân vận khéo"

Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành Agribank luôn bám sát tinh thần nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của người lao động với việc động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc phát huy quyền và tinh thần dân chủ của người lao động; công khai và tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào cơ chế, chính sách liên quan đến người lao động; giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động tạo sự đoàn kết, gắn bó tự hào và động lực cho mỗi cá nhân, tập thể cống hiến, xây dựng và phát triển Agribank bền vững. Điều này cũng đồng nghĩa giúp phong trào “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động Agribank.

Minh Trung – Trụ sở chính
 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi