Đảng bộ Agribank được khen thưởng về tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III

26/11/2020

Chiều ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tại Hội nghị, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có 01 tập thể và 02 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công Đại hội.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng 16 tập thể và 92 cá nhân. Trong đó, đối với Đảng bộ Agribank, các tập thể và cá nhân được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khen thưởng gồm: Đảng bộ Agribank và hai cá nhân Đồng chí Phạm Đức Ấn- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank; đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Agribank.

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được quan tâm triển khai kịp thời và bài bản, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội đảng các cấp, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trước, trong và sau Đại hội.

Công tác xây dựng văn bản cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức đại hội đảng các cấp được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quan tâm thực hiện, đảm bảo sát với tình hình của các đảng bộ và đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.Văn kiện đại hội nhìn chung được xây dựng công phu, đảm bảo chất lượng, tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên theo quy định. Công tác chuẩn bị nhân sự trước đại hội được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, quy trình và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn từng cấp ủy viên, cơ cấu trong cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Thời gian tổ chức đại hội đảm bảo đầy đủ các nội dung đại hội theo chương trình đề ra.

Đại biểu tham dự đại hội đạt tỷ lệ cao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của đại hội. Chương trình đại hội cơ bản phù hợp, các báo cáo tham luận có chất lượng; điều hành của đoàn chủ tịch rõ ràng, bám sát nội dung đại hội; tiến độ đại hội đảm bảo đúng dự kiến. Nhìn chung các ý kiến tham luận, đóng góp tại đại hội có chất lượng cao, nghị quyết đại hội được 100% đại biểu nhất trí thông qua.

Công tác nhân sự trong đại hội được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục; việc ứng cử, đề cử, bầu cử theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng; ban kiểm phiếu, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối bầu đủ số lượng cấp ủy, đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, có đại biểu dự khuyết; kết quả bầu cử có số phiếu tập trung, các đồng chí trúng cử với số phiếu cao; nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với đề án của cấp ủy khóa cũ trình đại hội; việc bầu cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy đúng dự kiến, kết quả bầu cử được thông báo ngay trong đại hội. Việc phân công nhiệm vụ, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Cũng theo Đảng ủy Khối DNTW, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể như: Có 02 đảng bộ đại hội 03 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới vì chưa chuẩn bị đủ nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; còn 02 đảng bộ tổ chức đại hội chưa đúng tiến độ theo Kế hoạch số 81-KH/ĐUK. Một số nơi tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ chưa đạt mục tiêu đề ra; còn có trường hợp nhân sự cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ nhưng không trúng cử…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những mặt được, chưa được trong đó đi sâu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, kịch bản đại hội, phương pháp lãnh đạo, điều hành của đoàn chủ tịch, ý kiến tham luận tại đại hội; kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nhân sự (ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên) đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỉ lệ theo quy định; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2020 là thời điểm tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết công tác năm 2020 và cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của năm 2020, đồng thời xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác năm 2021 theo Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chủ động phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm  - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị ngày 25/11/2020, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm  - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và các hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc triển khai tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã ghi nhận và biểu dương các cấp ủy đảng trực thuộc khối ngân hàng, trong đó có Đảng ủy Agribank đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các kế hoạch của Đảng ủy Khối DNTW: về công tác tổ chức, quy trình lựa chọn và giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới được triển khai đầy đủ quy trình, đúng quy định và yêu cầu của Tiểu ban Nhân sự Đảng ủy Khối DNTW; việc lấy ý kiến góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối DNTW; việc thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối đảm bảo đầy đủ nội dung, thực hiện sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động. Việc tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức như: qua báo đài, internet, pa-nô, áp-phích, băng rôn, bảng điện tử, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc,..., phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội; đồng thời Đảng ủy Agribank đã nỗ lực triển khai và đảm bảo mọi nguồn lực để hỗ trợ Đảng ủy Khối DNTW trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, sẵn sàng về nhân lực và vật lực để phục vụ khi được yêu cầu.

Đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank (thứ 5 từ phải qua) thay mặt Đảng ủy Agribank nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Hội nghị cũng đã tổ chức công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; khen thưởng 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội và 92 cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối DNTW cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Kế hoạch của Đảng ủy Khối về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Trong đó, công tác tuyên truyền Đại hội được triển khai đảm bảo đầy đủ nội dung, sâu rộng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ.

Minh Trung – Trụ sở chính

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi