Đảng bộ Agribank hiện thực hóa Nghị quyết số 55 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

15/02/2021

Mới đây, Đảng ủy Agribank đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống Agribank góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 55 đề ra về cung cấp năng lượng bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái.

Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết 55-NQ/TW được ra đời trong bối cảnh việc cung cấp năng lượng, đặc biệt là cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với chất lượng ngày càng được cải thiện. Điện lưới quốc gia đã tới được với hầu hết mọi miền của đất nước, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo. Tiêu thụ năng lượng gia tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ năng lượng chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được quan tâm. Ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế năng động, đóng góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại nhiều địa phương và đất nước.

Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo sẽ dần trở thành nguồn năng lượng quan trọng tại Việt Nam

Tuy nhiên, ngành năng lượng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục về một số mặt: mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia gặp nhiều thách thức, các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển; công tác quản lý khai thác tài nguyên còn một số hạn chế; thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ; công tác bảo vệ môi trường trong ngành năng lượng có nơi có lúc chưa được quan tâm đúng mức…

Mục tiêu của chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2045 nhằm bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước kết hợp với xuất, nhập khẩu năng lượng hợp lý; triệt để thực hành tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng….

Để triển khai hiệu quả nội dung của Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 09/10/2020 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết với mục đích thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

 Đảng bộ Agribank hành động cụ thể triển khai Nghị quyết 55-NQ/TW

Là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Agribank luôn tiên phong, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo, lãnh đạo, nghị quyết, chương trình hành động... của Đảng ủy Khối. Với mục đích quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Nghị quyết 55, mới đây, Đảng ủy Agribank đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động cụ thể về nội dung này với mục đích thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận của cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ và toàn hệ thống Agribank quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 55.

Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với EVNNPC

Đảng bộ Agribank khẳng định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và tầm nhìn trong thực hiện Nghị quyết 55 đó là: Tổ chức thực hiện đúng quan điểm của Bộ Chính trị, bám sát định hướng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; chú trọng nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường. Agribank theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng các doanh nghiệp thuộc Khối góp phần có hiệu quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra về cung cấp năng lượng, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng, tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính…

Theo đó, Agribank triển khai các giải pháp chủ yếu: Bám sát và triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chỉ đạo các Ngân hàng thuộc Khối đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp dịch vụ phục vụ ngành năng lượng, nhất là về việc cung ứng nguồn vốn và áp dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghệ 4.0, chuyển đổi số trong ngành năng lượng; Thực hiện chính sách tín dụng linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp năng lượng tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án năng lượng xanh thực sự có hiệu quả. Hoạt động cấp tín dụng vừa đảm bảo an toàn, bảo toàn vốn, vừa chú trọng đến vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường, tăng trưởng bền vững; Tiếp tục đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng và các kênh cung ứng theo hướng phát triển ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng, trong đó có các doanh nghiệp ngành kinh tế mũi nhọn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện; triển khai hoạt động ngân hàng xanh thông qua việc gia tăng nhận thức, trách nhiệm đối với môi trường và xã hội của Agribank trong hoạt động kinh doanh.

Đồng thời, Agribank chú trọng hợp tác với các tập đoàn, tổng công ty đảm nhận vai trò chủ đạo của các ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Quán triệt toàn hệ thống Agribank sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường thông qua các chương trình, hành động cụ thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về tài nguyên thiên nhiên; tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, tổ chức chính trị- xã hội (Công đoàn, Đoàn Thanh niên…) và mỗi cán bộ đảng viên, người lao động Agribank.

Là Ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam trên mọi phương diện, trong nhiều năm qua, Agribank tích cực đồng hành cùng ngành Năng lượng, cung ứng tín dụng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng phục vụ phát triển ngành Năng lượng và nền kinh tế đất nước, được Đảng, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận. Tiếp tục phát huy vai trò của NHTM giữ vai trò tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước bền vững, bảo vệ môi trường, bản thân Agribank đã và đang "xanh hóa" mọi hoạt động, ưu tiên đẩy mạnh phát triển tín dụng xanh, xanh hóa môi trường làm việc, triển khai hiệu quả chương trình "Agribank- Vì tương lai xanh, thêm cây, thêm sự sống", phối hợp cùng các địa phương trên cả nước trồng 01 triệu cây xanh trong năm 2020 và tiếp tục chương trình này trong năm 2021 và các năm tiếp theo, qua đó tiên phong hưởng ứng Chương trình 01 tỷ cây xanh trong 05 năm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thanh Bình
 

Các tin khác

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi