Đảng bộ Agribank Thanh Hóa: 100% Chi bộ hoàn thành chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

29/08/2022

Đảng bộ Agribank Thanh Hóa hiện có 12 chi bộ trực thuộc, 157 đảng viên. Trong tháng 8/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để Đại hội các chi bộ diễn ra đúng quy trình, đảm bảo thời gian và thành công tốt đẹp, thời gian qua, Đảng ủy Agribank Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các chi bộ trình tự tiến hành tổ chức Đại hội. Ngày 17/6/2022, Đảng ủy Agribank Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 71-HD/ĐU về “Hướng dẫn Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025”; trong đó lưu ý về việc công tác nhân sự, công tác bầu cử và số lượng cấp ủy viên, việc bầu Ban chấp hành khóa mới thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Do vậy, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đã đảm bảo các yêu cầu phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao trách nhiệm, tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nội dung các văn kiện đại hội có sự chuẩn bị chu đáo, công tác điều hành đại hội đảm bảo quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng. Cùng với đó, Đảng ủy Agribank Thanh Hóa đã lựa chọn 02 chi bộ tổ chức đại hội điểm (Chi bộ phòng Dịch vụ & Marketing – tổ chức ngày 05/8/2022 và Chi bộ Chi nhánh Số 4 – tổ chức ngày 06/8/2022). 

Đại hội Chi bộ Phòng Dịch vụ & Marketing nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Chi nhánh số 4, nhiệm kỳ 2022-2025


Tại đại hội các chi bộ đã đánh giá đầy đủ những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua báo cáo kiểm điểm của Chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, trách nhiệm cao, đến ngày 27/8/2022, 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Agribank Thanh Hóa đã hoàn thành tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2022 -2025, đảm bảo đúng tiến độ quy định. 

Hồng Thúy - Agribank Thanh Hóa


 

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi