Đảng bộ Agribank tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023

03/08/2023

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023; Ban Chỉ đạo 35 Agribank đã phát động và triển khai Cuộc thi sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba, năm 2023

Năm 2023 là năm thứ ba, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 Agribank đã phát động, triển khai Cuộc thi tới các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Agribank và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống. 
Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và hệ thống; đồng thời để Cuộc thi đạt kết quả tốt, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động, Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung, thể lệ, phụ lục chủ đề của Cuộc thi, vận động, khuyến khích toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong hệ thống tích cực hưởng ứng tham gia. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã bám sát Kế hoạch thể lệ, phụ lục chủ đề Cuộc thi ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai Cuộc thi trong đơn vị. 

Bài viết tham dự Cuộc thi của cán bộ, đảng viên và người lao động Agribank

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, sau gần 2 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy các chi, đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động Agribank. Nhận thức về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên rõ rệt; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi mặt hoạt động của Agribank. 

Đảng ủy Agribank đã thu nhận được 491 tác phẩm dự thi của cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc 123/225 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 489 bài viết, 01 tác phẩm truyền hình, 01 tác phẩm phát thanh), kịp thời thẩm định và nộp về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Nhiều chi, đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia, tiêu biểu như: Đảng bộ Agribank Chi nhánh Hà Tây I (17 bài dự thi), Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (17 bài dự thi), Đảng bộ Agribank Chi nhánh Đông Hải Phòng (24 bài dự thi), Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc (25 bài dự thi), Đảng bộ Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (26 bài dự thi). Các tác phẩm dự thi có sự đầu tư về hình thức, nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như: Giá trị cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biển, tự chuyển hóa, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những giải pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch của Đảng đáp ứng yêu cầu và thể lệ Cuộc thi. 

Kết quả thu nhận được từ việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba năm 2023 của Đảng bộ Agribank đã đạt được những thành công nhất định, kết quả đó không chỉ là số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Agriank trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó góp phần cùng các ngân hàng, tổng công ty trong Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đỗ Loan – Ban Tuyên giáo

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi