Đảng bộ Agribank tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

29/12/2020

Sáng ngày 29/12/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện Ban nội chính Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Phạm Đức Ấn- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Agribank. Năm 2020, mặc dù tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, đại dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai, bão lũ… tác động sâu rộng nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, trong đó có Agribank. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động, Đảng ủy Agribank đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác năm 2020, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đ/c Trần Văn Thịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agribank trình bày Báo cáo tại hội nghị

Đảng ủy Agribank đã chỉ đạo tổ chức thành công, đúng tiến độ kế hoạch đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng thời khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác cho nhiệm kỳ mới; tập trung lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, quy định quan trọng về quản trị điều hành; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, thông qua đó góp phần nâng cao trình độ lý luận, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống thông qua lãnh đạo toàn Đảng bộ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng và triển khai Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường đổi mới khoa học công nghệ, hướng đến mục tiêu ngân hàng số, đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại”; Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, lãnh đạo đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân, cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần tích cực cùng Chính phủ, ngành Ngân hàng, hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi sản xuất kinh doanh.

Đ/c Lê Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Agribank, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành bám sát diễn biến thị trường, tình hình dịch bệnh Covid-19 để đưa ra các quyết sách phù hợp, kịp thời, đảm bảo hệ thống Agribank kinh doanh an toàn, các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt gần 70% tổng dư nợ, chiếm tỷ trọng lớn trong thị phần tín dụng “Tam nông” tại Việt Nam. Để nỗ lực tiếp sức cho nền kinh tế, trong năm 2020, Agribank đã 5 lần giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, 8 lần giảm phí dịch vụ; triển khai các chương trình tín dụng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%- 2,5% so với trước khi có dịch bệnh Covid-19. Agribank thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo Thông tư 01 về cơ cấu nợ, miễn giảm lãi, phí: cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 12.218 khách hàng, tổng số 34.704 tỷ đồng (gốc, lãi); Miễn giảm lãi cho 1.444 khách hàng với dư nợ được miễn giảm lãi 5.430 tỷ đồng; Cho vay mới với doanh số hơn 115.000 tỷ đồng/hơn 23.000 khách hàng, trong đó cho vay mới theo chương trình ưu đãi lãi suất khoảng 65.000 tỷ đồng.

Hội nghị cũng cũng đã nghe Ban Thường vụ báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Đảng ủy Agribank năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Agribank báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Agribank. Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Lê Văn Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả lãnh đạo công tác xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Agribank trong năm 2020. Năm 2020 tiếp tục ghi nhận dấu ấn mới đối với hoạt động của Đảng bộ Agribank triển khai bài bản các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng bộ Agribank đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Ngân hàng Thương mại giữ vai trò chủ lực trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nền kinh tế, đóng góp rất tích cực trong công tác an sinh xã hội, phát huy trách nhiệm đối với cộng đồng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có những tác động sâu rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Lê Văn Châu cũng yêu cầu Đảng ủy Agribank tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, các hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo tại Hội nghị, đồng thời tập trung quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ chính và trọng tâm cốt lõi về tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; Thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên quán triệt toàn Hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng thời nhấn mạnh về những yêu cầu, thách thức đặt ra hiện nay đối với nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, để Agribank bên cạnh tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông”, còn là NHTM số 1 Việt Nam về bán lẻ. Với những kết quả đạt được tốt đẹp trong năm 2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank tin tưởng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy Agribank đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, với sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực quyết tâm của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành và tập thể cán bộ đảng viên, người lao động, Agribank sẽ đạt kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đ/c Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối DNTW, phát biểu chỉ đạo Hội nghi

Hội nghị cũng đã thực hiện trao tặng các danh hiệu, bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân: 

Đảng bộ Agribank, Chi bộ Ban Truyền thông, đồng chí Tiết Văn Thành – Phó Bí thư, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; đồng chí Phạm Hoàng Đức – Ủy viên BCH, Thành viên HĐTV và đồng chí Nguyễn Thị Phượng - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19; 

Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khen thưởng 75 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 – 2020: Đảng bộ Agribank và đồng chí Phùng Văn Hưng Quang - Bí thư Chi bộ Ban Tài chính kế toán thuộc Đảng bộ Agribank vinh dự được nhận Bằng khen. 

Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Phượng  - Ủy viên BTV, Phó Tổng Giám đốc Agribank; Trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận đối với đồng chí Trần Thị Hồng – Phó Ban Thi đua, chính sách, tuyên giáo Công đoàn và đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban chính sách kiêm Phó Trưởng Ban Truyền thông Agribank.

 

Agribank News

2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi